Δικτυακή Υποδομή

H εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της Digimark σχεδιάζει με γνώμονα τις απαιτήσεις και τη στρατηγική της επιχείρησής σας ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνικές λύσεις, που καλύπτουν συνολικά την δικτυακή σας υποδομή και επιτυγχάνουν την μείωση του κόστους για δίκτυα και τηλεπικοινωνίες έως και 30%.

Πρόσβαση στο Internet

Κατόπιν ανάλυσης της υπάρχουσας υποδομής καθώς και των μελλοντικων απαιτήσεων της επιχείρησής σας, οι μηχανικοί της εταιρείας μας επιλέγουν και προτείνουν την κατάλληλη για σας λύση μέσα απο ένα σύνολο διαθέσιμων υπηρεσιών πρόσβασης της Hellas Online. Αυτές είναι:

  • Κυκλώματα Πρόσβασης με ADSL τεχνολογία μέσω του ιδιόκτητου δικτύου της hellas online (με banner HOL Business ADSL)
  • Κυκλώματα Πρόσβασης Οπτικών Ινών τεχνολογίας SDH & Metro Ethernet (με banner HOL banner leased lines)
Ιδιωτικό εταιρικό δίκτυο

Κατόπιν επιλογής τύπου κυκλώματος πρόσβασης (ΑDSL, SHDSL, Οπτικής ίνας) σύμφωνα με τις ανάγκες διασύνδεσης κάθε σημείου παρουσίας της δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικού εταιρικού διτύου (VPN). Τα VPN παρέχουν υψηλός βαθμός ασφάλειας της επικοινωνίας βασισμένη στην τεχνολογία MPLS και επιτρέπουν την απομακρυσμένη πρόσβαση των μετακινούμενων στελεχών της επιχείρησης.

Τηλεφωνία

Υπηρεσίες εναλλακτικής τηλεφωνίας (OnVoice) μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων για δραστική μείωση των τηλεφωνικών λογαριασμών και δυνατότητα επιλογής ολοκληρωμένων υπηρεσιών IP τηλεφωνίας που περιλαμβάνει λογισμικό διαχείρισης κλήσεων, εξοπλισμό και ποικιλία τηλεφωνικών συσκευών.

Δικτυακός Εξοπλισμός

Επιλογή networking εξοπλισμού (routers, firewalls, access points κλπ) βασισμένος στις μοναδικές ανάγκες κάθε περίπτωσης που εξελίσει την τηλεπικοινωνιακή υποδομή και βελτιστοποιεί τις δυνατότητές της.

Υποστήριξη

Ολοκληρωμένη και σφαιρική υποστήριξη απο τις πιστοποιημένες ομάδες της Digimark, με υπηρεσίες παρακολούθησης και διαχείρισης του Δικτύου και του Δικτυακού Εξοπλισμού (Managed Network Services) της επιχείρησης σας.