Εκπαίδευση

Οι υλοποιήσεις νέων τεχνολογιών σε ένα εργασιακό περιβάλλον, μπορούν πέραν των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν, να δημιουργήσουν εξειδικευμένες απαιτήσεις στο προσωπικό και υπαλλήλους. Απαιτήσεις που δημιουργούν την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση προκειμένου αυτές οι υλοποιήσεις να στεφθούν με επιτυχία.

Οι εξειδικευμένες ομάδες της Digimark, πιστοποιημένες για την γνώση και την εμπειρία τους, αναλαμβάνουν πέραν της υλοποίησης ΙΤ λύσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, την αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης της Digimark είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ενώ οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζουν εικονικά σενάρια καταστάσεων τα οποία μπορεί να συναντήσουν στην πραγματικότητα.

Οι τομείς εκπαίδευσης που αναλαμβάνει η εταιρεία μας είναι οι εξής:

 • ERP & CRM Software
 • Databases & Datacenters
 • Networking and PC Support
 • VoIP & Telephony
 • Information Security
 • Unified Communications
 • SharePoint & Exchange
 • Oracle Databases
 • Excel, Office and Access
 • Web Development & XML
 • Windows & Operating Systems
 • Virtualization Platforms & Applications
 • Cloud Computing