Κάθετες Λύσεις ERP και CRM

Η εμπειρία της Digimark, μέσω των δεκάδων ολοκληρωμένων έργων της σε επιχειρήσεις των κλάδων ενέργειας και εκδοτικών οίκων, της επιτρέπει να προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις ERP και CRM, που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων προσθέτοντας ταυτόχρονα επιπλέον πλεονεκτήματα και δυνατότητες. Βασισμένη στα business software λογισμικά ERP και CRM της Softone, η εξειδικευμένες λύσεις που έχει αναπτύξει η software development ομάδα της Digimark, αφορούν τους παρακάτω κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας:

Επιχειρήσεις κλάδου ενέργειας
Εξειδικευμένη λύση που καλύπτει συνολικά τις επιχειρήσεις του κλάδου, δίνοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία στους εργαζόμενους των επιμέρους τμημάτων, αυτοματοποιώντας μεταξύ άλλων τις διαδικασίες πώλησης, υποστήριξης και τιμολόγησης. Αναλαμβάνει από την έναρξη καταχώρησης αίτησης ενδιαφέροντος του πελάτη, μέχρι και την μηνιαία τιμολόγησή του, ενώ περιλαμβάνει και μια σειρά από άλλα επιμέρους στοιχεία, όπως την διαδικασία του service, διαχείρισης μετρητών κλπ.
Επιχειρήσεις κλάδου εκδόσεων
Λύση που αφορά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εκδοτικών οίκων, προσφέροντας την δυνατότητα αυτοματοποίησης διαφόρων διαδικασιών καθώς και διάφορα εργαλεία διαχείρισης, όπως για παράδειγμα την διαχείριση νέων τίτλων πριν την έκδοση, ειδικά δικαιώματα βιβλίων και συγγραφής, παραγωγής βιβλίων και άλλων.

Υλοποιήσεις κάθετων λύσεων ERP & CRM Εκδοτικών Οίκων