Κλήσεις per call

Απευθύνεται σε εταιρείες με περιορισμένες ανάγκες τεχνικής Υποστήριξης και παρέχει στον πελάτη έναν ευέλικτο τρόπο εξυπηρέτησης. Ο πελάτης καλεί την εταιρεία όποτε προκύψει ανάγκη, βασιζόμενος στον τρέχοντα τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών

  • Εξειδικευμένοι μηχανικοί ανάλογα με της ανάγκες σας, στον χώρο του πελάτη
  • Ψηλής ποιότητας υπηρεσία και τεχνική υποστήριξη
  • Ευρεία γεωγραφική κάλυψη