Προαγορά ωρών

Αφορά την “προαγορά ωρών” εργασίας από τον πελάτη σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές. Επιπλέον δίνει την δυνατότητα σε κάθε εταιρεία να χρησιμοποιεί ανάλογα με τις ανάγκες της τους τεχνικούς για επισκευή, αναβάθμιση ή εγκατάσταση εξοπλισμού.

Πλεονεκτήματα
  • Οικονομικές χρεώσεις
  • Εξειδικευμένοι μηχανικοί ανάλογα με της ανάγκες σας, στον χώρο του πελάτη
  • Ψηλής ποιότητας υπηρεσία και τεχνική υποστήριξη
  • Ευρεία γεωγραφική κάλυψη
  • Ευέλικτα πλαίσια υποστήριξης και χρόνοι απόκρισης