Σταθερή τηλεφωνία

Επικεντρώνοντας στην μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιακής υποδομής της εταιρείας σας, η DIGIMARK σε συνεργασία με την Hellas Online προσφέρει Υπηρεσίες εναλλακτικής τηλεφωνίας (OnVoice) μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων για δραστική μείωση των τηλεφωνικών λογαριασμών. Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας είναι:

hol business telephony CPS

Ευέλικτα προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας μέσω προεπιλογής φορέα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης σας με εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρεώσεις και επιπλέον έκπτωση με βάση το μηνιαίο λογαριασμό.

Βασικά χαρακτηριστικά

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να επωφεληθούν από την μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών για τηλεφωνικές κλήσεις προς αστικούς, υπεραστικούς και διεθνείς προορισμούς, καθώς και για κλήσεις προς Ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, απολαμβάνοντας υπηρεσίες τηλεφωνίας υψηλής ποιότητας.

Πλεονεκτήματα
 • Χωρίς τέλος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
 • Ενιαία χρέωση για αστικούς και υπεραστικούς προορισμούς
 • Χωρίς χρονική δέσμευση
 • Πανελλαδική Κάλυψη
 • Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη
hol business telephony PRI

Η υπηρεσία hol business telephony PRI προσφέρει απευθείας σύνδεση του τηλεφωνικού κέντρου της επιχείρησης με το δίκτυο τηλεφωνίας της hellas online χωρίς πάγιο ΟΤΕ. Η επιχείρηση εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με πολύ οικονομικές χρεώσεις.

Χαρακτηριστικά

Η υπηρεσία hol business telephony PRI απευθύνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις με αυξημένο όγκο τηλεφωνικής κίνησης που διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο. Εγγυάται την υψηλή διαθεσιμότητα και την άριστη ποιότητα μετάδοσης των φωνητικών κλήσεων και Fax. Επίσης παρέχονται όλες οι συμπληρωματικές υπηρεσίες του ψηφιακού πρωτοκόλλου Euro ISDN σε ανταγωνιστικές τιμές.

Πλεονεκτήματα
 • Χωρίς μηνιαίο πάγιο ΟΤΕ ή άλλου παρόχου
 • Γραμμή διασύνδεσης υψηλής διαθεσιμότητας μέσω του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών της hellas online
 • Ενιαία χρέωση για αστικούς και υπεραστικούς προορισμούς
 • Δωρεάν παροχή των βασικών συμπληρωματικών υπηρεσιών ψηφιακής τηλεφωνίας
 • Δωρεάν φορητότητα των υφιστάμενων τηλεφωνικών σας αριθμών. Ανταγωνιστικές χρεώσεις προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και προορισμούς εξωτερικού
 • Ειδικές χρεώσεις προς αριθμούς Inmarsat & Satellite
 • Οι τηλεφωνικές κλήσεις δεν υπόκεινται σε καμία μορφής συμπίεση
 • Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη