Συνεργασίες

Η Digimark Α.Ε. λειτουργεί ως Value Added Reseller και Distributor εταιριών καταξιωμένων στο χώρο της πληροφορικής παρέχοντας υπηρεσίες ειδικότερα στο χώρο του business to business. Πιο αναλυτικά:

Hardware

Software

Τηλεπικοινωνίες