Τηλεπικοινωνίες

Επενδύουμε συνεχώς σε τεχνολογίες αιχμής για να προσφέρουμε έξυπνες και καινοτόμες λύσεις επικοινωνίας που εξασφαλίζουν σταθερότητα και απόδοση δικτύου. Επικεντρώνοντας στην μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιακής υποδομής της εταιρείας σας, το τμήμα μηχανικών της DIGIMARK σχεδιάζει ολοκληρωμένες λύσεις ασύρματης και ενσύρματης δικτυακής υποδομής και τις υλοποιεί σε συνεργασία με την Hellas Online.