Υπηρεσίες Internet

Κατόπιν ανάλυσης της υπάρχουσας υποδομής καθώς και των μελλοντικών απαιτήσεων της επιχείρησής σας, οι μηχανικοί της εταιρείας μας επιλέγουν και προτείνουν την κατάλληλη για σας λύση μέσα από ένα σύνολο διαθέσιμων υπηρεσιών πρόσβασης της Hellas Online. Αυτές είναι:

HOL Business ADSL

Η υπηρεσία hol business adsl αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη λύση για γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο Internet με υψηλές ταχύτητες μέσω του ιδιόκτητου δικτύου της hellas online. Απευθύνεται σε ελεύθερους Επαγγελματίες και Μικρoμεσαίες Επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικά
 • Ταχύτητα πρόσβασης : 12/1 ή 24/1 Mbps μέσω κυκλώματος ADSL του ιδιόκτητου δικτύου της HOL
 • Εγκατάσταση και διαχείριση aσύρματου δρομολογητή (wi-fi)
 • Παροχή 8 στατικών IP διευθύνσεων
 • Καταχώρηση ονόματος χώρου και φιλοξενία εταιρικού website (300 MB)*
 • Απεριόριστος αριθμός εταιρικών e-mail της μορφής username@company.gr με χωρητικότητα 5GB και online διαχείριση του λογαριασμού μέσω του HOL myaccount
 • Dial-up backup σε περίπτωση αστοχίας της ADSL σύνδεσης
Επιπλέον υπηρεσίες
 • Εγκατάσταση & διαχείριση firewall για την προστασία του τοπικού σας δικτύου από τις απειλές του internet
 • Παροχή επιπλέον στατικών IP διευθύνσεων Κατοχύρωση πρόσθετων δικτυακών ονομάτων (domain name) .gr ή .eu
 • Πρόσθετος χώρος για τη φιλοξενία του εταιρικού website
 • Πρόσθετος χώρος για τους λογαριασμούς e-mail
HOL Internet Leased Lines

Η Υπηρεσία hol internet leased line αποτελεί την πιο αξιόπιστη πρόσβαση στο Internet με εγγυημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Απευθύνεται στις Επιχειρήσεις που απαιτούν μεγάλες ταχύτητες πρόσβασης, υψηλή διαθεσιμότητα και ασφάλεια των δεδομένων, ώστε να διασφαλίσουν το αδιάλειπτο κάθε επιχειρηματικής λειτουργίας που βασίζεται στο internet κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Χαρακτηριστικά
 • Επιλογή κάθε τύπου κυκλώματος πρόσβασης σύμφωνα με τις ανάγκες διασύνδεσης κάθε σημείου παρουσίας της Επιχείρησης
 • Εγγύηση της ταχύτητας πρόσβασης στο Internet εντός του δικτύου της HOL (Contention ratio 1:1)
 • Παροχή του Μισθωμένου Κυκλώματος, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και διαχείριση του απαιτούμενου εξοπλισμού
 • Εκχώρηση στατικών IP διευθύνσεων σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης
 • Ολοκληρωμένα πακέτα email & web hosting
Added Value Services
 • Eγκατάσταση, παραμετροποίηση και παρακολούθηση της λειτουργίας του εξοπλισμού από εξειδικευμένο προσωπικό της Digimark
 • Προγράμματα προηγμένης υποστήριξης και αντικατάστασης εξοπλισμού
 • Παροχή εφεδρικών κυκλωμάτων πρόσβασης
 • Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Firewall, Content Filtering, κλπ)
 • Διαχείριση της διαθέσιμης χωρητικότητας σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης (bandwidth management)