Επιχειρήσεις κλάδου εκδόσεων

Λύση που αφορά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εκδοτικών οίκων, προσφέροντας την δυνατότητα αυτοματοποίησης διαφόρων διαδικασιών καθώς και διάφορα εργαλεία διαχείρισης, όπως για παράδειγμα την διαχείριση νέων τίτλων πριν την έκδοση, ειδικά δικαιώματα βιβλίων και συγγραφής, παραγωγής βιβλίων και άλλων.

Λειτουργίες

  • Πλήρη διαχείριση επιλογής έκδοσης βιβλίου (CRM)
  • Πλήρη διαχείριση παρακολούθησης της  έκδοσης ενός τίτλου και κοστολόγηση
  • Διαχείριση Παρακαταθηκών
  • Διαχείριση συγγραφικών δικαιωμάτων
  • Διαχείριση επιστροφών
  • E-Commerce