Επιχειρήσεις κλάδου ενέργειας

Εξειδικευμένη λύση που καλύπτει συνολικά τις επιχειρήσεις του κλάδου, δίνοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία στους εργαζόμενους των επιμέρους τμημάτων, αυτοματοποιώντας μεταξύ άλλων τις διαδικασίες πώλησης, υποστήριξης και τιμολόγησης. Αναλαμβάνει από την έναρξη καταχώρησης αίτησης ενδιαφέροντος του πελάτη, μέχρι και την μηνιαία τιμολόγησή του, ενώ περιλαμβάνει και μια σειρά από άλλα επιμέρους στοιχεία, όπως την διαδικασία του service, διαχείρισης μετρητών κλπ.

Οργανωμένος έλεγχος και Αυτοματοποίηση όλων των ενεργειών για κάθε πελάτη ξεχωριστά,που χρειάζεται πλήρη διαχείριση Έργων Ενέργειας.Μια Μοναδική λύση που καλύπτει ακριβώς αυτά που χρειάζονται οι εργολάβοι και οι κατασκευαστές Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Η Λύση της Digimark για Επιχειρήσεις κλάδου Ενέργειας παρέχει Πλήρη Διαχείριση Έργων Ενέργειας.

Διαχείριση Πελατολογίου (CRM): 

 • Πλήρης και εύκολη διαχείριση επαφών και λογαριασμών.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση ενεργειών πώλησης.
 • Δημιουργία κατάστασης πελατών και υποψηφίων πελατών.
 • Πλήρης διαχείριση leads και άμεσος μετασχηματισμός σε ευκαιρίες πωλήσεων.
 • Εύκολη καταχώρηση και γρήγορη ανάκτηση σημαντικών πληροφοριών.
 • Γρήγορη ανάκτηση πληροφοριών για πελάτες.ενέργειες,καμπάνιες marketing κλπ.
 • Έλεγχος δραστηριότητας πωλητών.

Ολοκληρωμένες Δυνατότητες Εμπορικής Διαχείρισης (ERP)

 • Αποθήκη
 • Πελάτες & Προμηθευτές
 • Πωλήσεις & Παραγγελιοληψία ειδών
 • Αυτόματη Έκδοση Τιμολογίων & Αποδείξεων
 • Αγορές & Παραγγελιοδοσία
 • Εισπράξεις – Πληρωμές
 • Δαπάνες

DigiSolar_webpage