Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666

 Σταθερή τηλεφωνία

Επικεντρώνοντας στην μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιακής υποδομής της εταιρείας σας, η DIGIMARK σε συνεργασία με την Hellas Online προσφέρει Υπηρεσίες εναλλακτικής τηλεφωνίας (OnVoice) μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων για δραστική μείωση των τηλεφωνικών λογαριασμών. Οι υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας είναι:

HOL business telephony CPS

Ευέλικτα προγράμματα σταθερής τηλεφωνίας μέσω προεπιλογής φορέα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησης σας με εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρεώσεις και επιπλέον έκπτωση με βάση το μηνιαίο λογαριασμό.

Βασικά χαρακτηριστικά

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επιθυμούν να επωφεληθούν από την μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών για τηλεφωνικές κλήσεις προς αστικούς, υπεραστικούς και διεθνείς προορισμούς, καθώς και για κλήσεις προς Ελληνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, απολαμβάνοντας υπηρεσίες τηλεφωνίας υψηλής ποιότητας.

Πλεονεκτήματα
 • Χωρίς τέλος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
 • Ενιαία χρέωση για αστικούς και υπεραστικούς προορισμούς
 • Χωρίς χρονική δέσμευση
 • Πανελλαδική Κάλυψη
 • Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη
HOL business telephony PRI

Η υπηρεσία hol business telephony PRI προσφέρει απευθείας σύνδεση του τηλεφωνικού κέντρου της επιχείρησης με το δίκτυο τηλεφωνίας της hellas online χωρίς πάγιο ΟΤΕ. Η επιχείρηση εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με πολύ οικονομικές χρεώσεις.

Χαρακτηριστικά

Η υπηρεσία hol business telephony PRI απευθύνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις με αυξημένο όγκο τηλεφωνικής κίνησης που διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο. Εγγυάται την υψηλή διαθεσιμότητα και την άριστη ποιότητα μετάδοσης των φωνητικών κλήσεων και Fax. Επίσης παρέχονται όλες οι συμπληρωματικές υπηρεσίες του ψηφιακού πρωτοκόλλου Euro ISDN σε ανταγωνιστικές τιμές.

Πλεονεκτήματα
 • Χωρίς μηνιαίο πάγιο ΟΤΕ ή άλλου παρόχου
 • Γραμμή διασύνδεσης υψηλής διαθεσιμότητας μέσω του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών της hellas online
 • Ενιαία χρέωση για αστικούς και υπεραστικούς προορισμούς
 • Δωρεάν παροχή των βασικών συμπληρωματικών υπηρεσιών ψηφιακής τηλεφωνίας
 • Δωρεάν φορητότητα των υφιστάμενων τηλεφωνικών σας αριθμών. Ανταγωνιστικές χρεώσεις προς εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και προορισμούς εξωτερικού
 • Ειδικές χρεώσεις προς αριθμούς Inmarsat & Satellite
 • Οι τηλεφωνικές κλήσεις δεν υπόκεινται σε καμία μορφής συμπίεση
 • Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη

Concentrating on reducing the cost of telecommunications infrastructure company, your DIGIMARK in partnership with Hellas Online Services offers alternative telephony (OnVoice) via leased circuits to drastically reduce telephone bills. The fixed telephony services are:Concentrating on reducing telecommunications infrastructure costs, Digimark, in collaboration with Hellas Online, offers alternative telephony services (OnVoice) via leased circuits that can drastically help your company reduce costs.

Landline telephony services:

HOL business telephony CPS

Flexible programs via landline carrier preselection, tailored to your business needs, with highly competitive rates and additional discounts based on your monthly telephone costs.

Key features

Aimed for professionals and businesses that want to take advantage of high quality phone services and benefit from the reduction of telecommunication costs for telephone calls to local, national and international destinations, as well as calls to Greek mobile networks.

Advantages
 • No activation and deactivation fees
 • Single charge for local and long distance destinations
 • No time contract commitments
 • Nationwide Coverage
 • Expert technical support
HOL business telephony PRI

HOL business telephony PRI service offers immediate and direct connection of your company’s call center (PBX) with HOL’s network. Hence, your company receives high quality telecommunication services at very affordable rates.

Characteristics

HOL business telephony PRI is designed for large enterprises with increased traffic in their call center. The service guarantees high availability and excellent quality in terms of voice and fax transmission.

Advantages
 • No monthly fees for OTE and/or other providers.
 • Line interface high availability via Hellas Online exclusive fiber optic network
 • Single charges for local and long distance destinations.
 • Free provision of basic digital telephony services.
 • Free transfer of your existing phone numbers.
 • Competitive rates to national mobile networks and international destinations.
 • Special rates for numbers Inmarsat & Satellite calls
 • Phone calls are not subject to any form of compression.
 • Expert technical support

 

There are no comments for this article.

REPLY A MESSAGE