Ανώτερη πιστοποίηση στον τομέα του Web Analytics για την Digimark

Διακρίνοντας την σημαντικότητα του Web Analytics και την ανάγκη της αγοράς στην εφαρμογή τετοιων εργαλείων, η Digimark πιστοποιέιται στο “Enterprise Marketing Management” της IBM. To Web Analytics έχει ως λειτουργίες την μέτρηση, τη συλλογή, την ανάλυση και την αναφορά δεδομένων απο το διαδίκτυο και στόχο την κατανόηση και την βελτιστοποίηση της χρήσης του διαδικτύου.

Ανοδική η πορεία της εταιρίας Digimark για το εννιάμηνο του 2013

Ανοδικό κατά +12% εμφανίζεται το εννιάμηνο Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2013 στον όμιλο εταιριών Digimark συγκριτικά με το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2012, παρά τις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα “ICT Market Report 2013”, οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν στην Ελληνική οικονομία οδήγησαν σε συρρίκνωση της αξίας της αγοράς υπηρεσιών πληροφορικής κατά -7% το 2012.

error: Content is protected !!