Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666
Digiblog, Νέα

Η ηλεκτρονική υπογραφή (e-signature) είναι πλέον απαραίτητη για τις επιχειρήσεις, ενώ για μερικές είναι και υποχρεωτική. Η ηλεκτρονική υπογραφή είναι ένα αλγοριθμικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ή και της προέλευσης ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Όλα τα έγγραφα, επίσημα ή μη αναρτώνται ή ανταλλάσσονται με ταχύτητα, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ διαθέτουν ένα μοναδικό κωδικό κρυπτογραφημένου δημόσιου κελιού (PKI – Public Key Infrastructure). Αυτός ο μοναδικός κωδικός πιστοποιεί πως αυτός που υπογράφει είναι πράγματι ο ίδιος, είναι ουσιαστικά η αντικατάσταση του γνησίου της υπογραφής.

keep reading

0

error: Content is protected !!