Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666
Title Presales
Job Information
 • Την υποστήριξη των πωλήσεων μέσα από τη διερεύνηση των αναγκών του πελάτη δίνοντας την καλύτερη δυνατή και ολοκληρωμένη λύση .
 • Την ανάπτυξη επαγγελματικών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με σκοπό τη διατήρηση του δικτύου αλλά και την ανάπτυξη του.  
 • Την προώθηση προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Τη  σύνταξη προσφορών για διαγωνισμούς δημοσίου/ιδιωτικού ή/και ολοκληρωμένα έργα (ΟΠΣ).
 • Την αρχιτεκτονική λύσεων.
 • Ραντεβού με πελάτες.

 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 

 • Πτυχίο Μηχανικού ή ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός.  
 • Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 2 – 3 ετών  σε αντίστοιχη θέση ή ως μηχανικός δικτύων.
 • Άριστη γνώση πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών/δικτύων – ICT.
 • Ευρεία τεχνική γνώση και κατανόηση υποδομών πληροφορικής.
 • Πελατοκεντρική αντίληψη, επικοινωνιακή ικανότητα, αυτοπεποίθηση και ικανότητα διαπραγμάτευσης με τους πελάτες  
 • Δεξιότητες στη διαχείριση έργων
 • Απαραίτητη η εμπειρία σε virtualization περιβάλλον (hyper-v , VmWare) και cloud τεχνολογιών.  
 • Επιθυμητές πιστοποιήσεις στους οίκους, HPE, IBM,Lenovo , Microsoft, Cisco, Dell- EMC θα αξιολογηθούν.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστη γνώση του MS Office (Word, Excel, PowerPoint) .
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους).

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες
 • Δυνατότητα εργασίας σε πολύ απαιτητικό περιβάλλον και κάτω από πίεση χρόνου
Apply Now