To ERP εξελίσσεται…ΕΣΕΙΣ;;;

Η αγορά αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Οι πελάτες δέχονται μια σειρά από ερεθίσματα και αντιδρούν αναλόγως. Οι υπάλληλοι είναι «συνδεδεμένοι» και βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει. Οι επιχειρήσεις μετεξελίσσονται προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα και τις νέες απαιτήσεις. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, είναι σαφές πως χρειάζεται πλέον ένα ERP νέας γενιάς, διαμορφωμένο στην κατάλληλη Cloud πλατφόρμα ώστε να είναι σε θέση να δέχεται, επεξεργάζεται και εξάγει τα κατάλληλα δεδομένα, προσφέροντας στις επιχειρήσεις μία πλήρη και ρεαλιστική εικόνα της αγοράς. 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να είναι ευέλικτες, ευκίνητες, ευπροσάρμοστες και να μπορούν να υπολογίζουν σωστά την απόδοση της επένδυσής τους. Κι αυτό με όρους εβδομάδας και όχι τριμήνου ή έτους! Πλέον, το ΙΤ δεν αρκεί απλά και μόνο να λειτουργεί με τους «παραδοσιακούς» ρυθμούς. Αντιθέτως, αποτελεί βασικό συστατικό της συνολικής επιχειρηματικής στρατηγικής, την οποία υποστηρίζει σε δραστικό βαθμό. Οι παράγοντες της ταχύτητας και της ευελιξίας μιας επιχείρησης εξετάζονται όχι μόνο με το εάν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών της, αλλά και με την ικανότητα της να υλοποιεί και να εφαρμόζει νέες λειτουργίες για τη διερεύνηση νέων ευκαιριών.

Φανταστείτε πως πρόκειται για έναν αγώνα δρόμου ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα εργαλεία που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να εξυπηρετεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τους πελάτες της, έχοντας πλήρη εικόνα για τις ανάγκες και τα «θέλω» τους, εξαλείφοντας παράλληλα τυχόν εμπόδια ενδοεταιρικής επικοινωνίας.

Είτε πρόκειται για μια εφαρμογή ή μια διαδικασία ανά περίπτωση, είτε για τον πλήρη εξοπλισμό μιας επιχειρηματικής λειτουργίας, έφτασε η στιγμή που θα πρέπει να αντιληφθείτε πως υπάρχει ένας νέος και αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης της μεταφοράς σας στο Cloud. Κι αυτό, με τον κατάλληλο ρυθμό, έχοντας εκ των προτέρων θέσει συγκεκριμένους στόχους, αλλά και με ξεκάθαρο προσδιορισμό της απόδοσης της επένδυσης για την επιχείρησή σας.

Μπορεί τα «παραδοσιακά» ERP συστήματα να κρατάνε… δέσμιες τις επιχειρήσεις, ωστόσο την ίδια στιγμή η αντικατάσταση ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί χρόνο, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Εάν στο μυαλό σας έρχεται η γνωστή ρήση «μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα», δε βρίσκετε και πολύ μακριά… 

Ευτυχώς, η τεχνολογία έχει φροντίσει να δώσει λύση και σε αυτό το ζήτημα. Πρόκειται για τις παραμετροποιήσιμες εφαρμογές ERP που «τρέχουν» σε πλατφόρμες Cloud και εξασφαλίζουν τα απαραίτητα εργαλεία για να επιλύουν ταχύτατα πιθανά προβλήματα και θέματα, όπως πχ οι διαδικασίες τιμολόγησης, η παροχή υπηρεσιών, η διαχείριση δαπανών, το quoting και η παραγγελιοληψία κοκ. Κι αυτό, δίχως να δημιουργούνται ζητήματα στις κύριες λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως το οικονομικό reporting ή η διαχείριση ταμειακών ροών. 

Αποτέλεσμα; Όσες εταιρείες υιοθετούν τη συγκεκριμένη λογική, επιλύουν τα ζητήματα τους και ταυτόχρονα, εντοπίζουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και κερδοφορίας. Το Cloud αν μη τι άλλο «ευνοεί» την επιτυχημένη λειτουργία όπως οι πωλήσεις, το marketing, το call center κ.ά. Πρόκειται δε για μια… ασφαλή προσέγγιση, καθώς οι επιχειρήσεις με τον τρόπο αυτό επιλύουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, δίχως να δημιουργείται μια μίξη διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων, προϊόντων και εφαρμογών, που «γεννούν» νέα προβλήματα. Δίχως αμφιβολία, η επιλογή πλατφόρμας αποτελεί κλειδί για να γίνει πραγματικότητα η στρατηγική της ευελιξίας, της προσαρμοστικότητας και της μεθοδικής υλοποίησης στόχων.

Η νέα προσέγγιση απαιτεί την ύπαρξη μιας πλατφόρμας που θα παρέχει μια ευρεία γκάμα επιχειρηματικών υπηρεσιών. Για αυτό, όταν μια επιχείρηση μετακινεί ή αλλάζει εφαρμογές, διαδικασίες και λειτουργίες, θα πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχεια και συνέπεια σε μια σειρά από τομείς, όπως η ασφάλεια και η «ιδιωτικότητα» των δεδομένων, το user interface, η ομαλή ροή των εργασιών, οι διαδικασίες δημιουργίας αναφορών, dashboards και analytics, η φορητότητα κ.ά. Πληρώντας τις παραπάνω προϋποθέσεις, μια επιχείρηση θα υποστηρίξει με ασφάλεια τυχόν νέες διαδικασίες ή λειτουργίες που θα προστεθούν στην καθημερινότητα της. Γεγονός, που διευκολύνει την υλοποίηση νέων projects και επιχειρηματικών σχεδίων, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα κωλυσιεργούσαν ή και θα αναβάλλονταν εξαιτίας του υψηλού ρίσκου.

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο