DaaS-Device as a Service από την HP & την Digimark

Στο πλαίσιο του «όλα-σαν-υπηρεσία», οι επιχειρήσεις αρχίζουν να διαβλέπουν τα πλεονεκτήματα του DaaS (Device-as-a-Service). Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα της IDC, το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων ήδη χρησιμοποιούν υπηρεσίες DaaS, ενώ σχεδόν το 20% ανέφεραν ότι είναι μέσα στα σχέδιά τους η αξιοποίησή της τους επόμενους 12 μήνες.


Τα πλεονεκτήματα του DaaS για την επιχείρησή σας

Το συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και χαμηλότερα κόστη λειτουργίας. Ενώ παραλληλα, απελευθερώνει πόρους από το τμήμα ΙΤ, το οποίο πλέον μπορεί να εστιάσει σε πιο σημαντικά tasks, από την καθημερινή διαχείριση των συσκευών. 

Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του DaaS και στο πώς η Digimark μπορεί να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε πρόσβαση στην πιο σύγχρονη και πιο ασφαλή τεχνολογία, χρησιμοποιώντας μόνο τις συσκευές που χρειάζεστε όταν τις χρειάζεστε.

Από το Capital Exanditure στο Operating Expense

 

Ανάμεσα στα βασικά πλεονεκτήματα του μοντέλου DaaS, είναι η δυνατότητα εγκατάστασης και χρήσης μόνο των συσκευών που πραγματικά χρειάζεται η επιχείρηση με βάση το workload και η μεταφορά των εξόδων από τις κεφαλαιακές δαπάνες (Capital Exanditure) στο λειτουργικό κόστος (Operating Expense). Έτσι, οι εταιρείες αποκτούν μεγαλύτερη σταθερότητα και έλεγχο στα έξοδα του IT. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ελευθερώσουν κεφάλαια για επενδύσεις σε στρατηγικές πρωτοβουλίες που προωθούν τα έσοδα και την ανάπτυξη.

Μείωση κόστους διαχείρισης

 

Το DaaS περιλαμβάνει επίσης και το κομμάτι του management, το οποίο πλέον βγαίνει από τις αρμοδιότητες της επιχείρησης και γίνεται outsourcing. Έτσι, ο πάροχος υπηρεσιών DaaS είναι επιφορτισμένος με την καθημερινή διαχείριση του hardware και ό,τι απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης (αναβαθμίσεις, διόρθωση βλαβών, συντήρηση, κ.λπ).

Χαμηλότερα και πιο προβλέψιμα κόστη

 

Αντίθετα με το παραδοσιακό μοντέλο της αγοράς εξοπλισμού, το οποίο αφήνει τις επιχειρήσεις με πλεονάζον υλικό όταν μειώνεται το μέγεθος των εργαζομένων, το DaaS προσφέρει ευελιξία. Οι πελάτες μπορούν να προσθέτουν ή να μειώνουν τις συσκευές τους ανάλογα με τις ανάγκες τους, για να αντιμετωπίσουν την εποχιακή εισροή ή τις αλλαγές στο εργατικό τους δυναμικό. Αντί λοιπόν, ο επιχειρηματίας να προσπαθεί να προβλέψει τις μελλοντικές ανάγκες σε αναβάθμιση υλικού, η παράμετρος αυτή ενσωματώνεται μέσα στο συμβόλαιο. 

Η προβλεψιμότητα είναι ένας άλλος παράγοντας που οδηγεί στην υιοθέτηση του DaaS. Δεδομένου ότι οι πελάτες πληρώνουν σε μηνιαία βάση ανά θέση εργασίας, τα συνολικά έξοδα για τον κύκλο ζωής κάθε συσκευής είναι πιο συγκεκριμένα. Μαζί με τη συνδρομή τους, οι πελάτες όχι μόνο λαμβάνουν την πιο σύγχρονη τεχνολογία – έχουν επίσης πρόσβαση σε προσαρμοσμένες υπηρεσίες και υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης των συσκευών, της εγκατάστασης, του migration, της επιτόπιας υποστήριξης και της ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα ένα πιο διαχειρίσιμο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Αυξημένη ασφάλεια δεδομένων

 

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές στην υποδομή τους και απώλεια ιδιαίτερα ευαίσθητων δεδομένων που οφείλονται σε κυβερνοεπιθέσεις από κάθε γωνιά της υφηλίου. Το DaaS προστατεύει τις εταιρείες από τα κενά ασφαλείας παρακολουθώντας το σύνολο των συσκευών της εταιρείας, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των πολιτικών ασφαλείας, σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, τις εγκεκριμένες εφαρμογές και την πρόσβαση στα δεδομένα.

«Leasing» εξοπλισμού από τη Digimark

 

Η Digimark χρηματοδοτεί κάθε είδους εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων PCs, laptops, monitors, servers/racks, storage, switches & routers, UPS, printers, IP phones, συστήματα POS, κ.ά. Έτσι, δίνεται σε μια επιχείρηση η δυνατότητα να δημιουργήσει, να συμπληρώσει, να ανανεώσει, να εκσυγχρονίσει ή να επεκτείνει την υποδομή και τον εξοπλισμό της, χωρίς να διαθέσει τα δικά της κεφάλαια ή να καταφύγει στις κλασσικές μορφές δανεισμού. 

Επιπλέον, μαζί με τον εξοπλισμό η εταιρεία προσφέρει και υπηρεσίες υποστήριξης, έτσι ώστε η υποδομή του πελάτη να είναι up and running, ασφαλής και συμβατή με τον GDPR.

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο