Συνεργασία Digimark και Zebra TechnologiesΣυνεργασία Digimark και Zebra Technologies


Η Digimark και η Zebra Technologies, ανακοίνωσαν την νέα στρατηγική συνεργασία με καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που θα παρέχουν στους πελάτες τους. Η Digimark και η Zebra Technologies δεσμεύονται ότι θα προσφέρουν στους πελάτες τους ένα μεγάλο φάσμα λύσεων για την βελτίωση της αποδοτικότητας των πελατών τους .

Η Digimark μαζί με την Zebra θα σας προσφέρουν προϊόντα όπως Mobile Computers, Printers, Barcode Scanners, RFID, Tablets, Interactive Kiosks, Printer Parts, Software και λύσεις για διάφορους επαγγελματικούς τομείς όπως Retail, Μεταφορών και Logistics, Δημόσιές Υπηρεσίες, Υγείας, Hospitality, Location Solutions, E-Commerce και Βιομηχανίας.

Σχετικά με την Zebra Technologies

Η Zebra αναπτύσσει μια τεχνολογία παρακολούθησης και λύσεις που δημιουργούν ενεργητικές και διορατικές πληροφορίες, δίνοντας στα φυσικά προϊόντα μιας εταιρείας ψηφιακή φωνή.
Το εκτενές χαρτοφυλάκιο λύσεων της Zebra δίνει real-time visibility σε όλα, από τα προϊόντα έως και τους ανθρώπους, παρέχοντας πολύ ακριβή επιχειρησιακά δεδομένα όχι μόνο για το πού βρίσκονται τα πράγματα αλλά για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Αυτό επιτρέπει στους επιχειρηματίες να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να βελτιώσουν, πιο ενημερωμένες αποφάσεις, να ανταποκριθούν σε πραγματικό χρόνο και, τελικά, να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να καταλάβουν πώς λειτουργούν και πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα.

Για τη Digimark A.E.

Η ελληνική εταιρεία Digimark Α.Ε. είναι μέλος ομίλου εταιρειών και δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής και στον εξοπλισμό αυτοματισμού γραφείου από το 1987. Κύρια απασχόληση της Digimark είναι ο τομέας της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Συστημάτων, όπου λειτουργεί ως Reseller, VAR και κυρίως ως System Integrator. Η ανάπτυξη και η οργανωτική μορφή της εταιρείας βασίζεται στην ικανότητά της για παραγωγή και διάθεση αξιόπιστων, προϊόντων και υπηρεσιών. Η Digimark γιορτάζει φέτος μαζί σας, 25 χρόνια διαρκούς και επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά … και συνεχίζει πάντα δίπλα στον πελάτη και στις ανάγκες του.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο