Έργο της Digimark στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού

Η Digimark, μέλος του ομίλου CPGroup, προχώρησε στην αναδιοργάνωση της πληροφοριακής υποδομής του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (MTN) μετά την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, από τον οποίο η Digimark αναδείχθηκε μειοδότης και προχώρησε στην υλοποίηση του σχετικού έργου, παρέχοντας τις καλύτερες δυνατές τιμές και ικανοποιώντας πλήρως τις προδιαγραφές που απαιτούνταν από τον πελάτη (ΜΤΝ).

 

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν ξεχωριστά δίκτυα, ενισχύθηκε η ασφάλεια μέσω της ενεργοποίησης ενός Firewall για την περίμετρο και τις υπηρεσίες και την προστασία των end points μέσω antivirus και, τέλος, εγκαταστάθηκε μια λύση backup και recovery. Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν νέοι servers με υποστήριξη τεχνολογιών virtualization, όπου χρησιμοποιoύνται για την υποστήριξη των εφαρμογών του οργανισμού καθώς και για τα backups.

Για την υλοποίηση του virtualization επιλέχθηκε η τεχνολογία Hyper-V της Microsoft, καθώς πρόκειται για μια αξιόπιστη και δοκιμασμένη τεχνολογία που υπάρχει στο λειτουργικό της εταιρείας από το 2012. Η υλοποίηση του έργου δίνει τη δυνατότητα στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού να βελτιώσει την ευελιξία και τη διαθεσιμότητα της πληροφοριακής του υποδομής, υποστηρίζοντας το νέο IT περιβάλλον και τις εφαρμογές του οργανισμού.

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο