Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων

Στα μέσα Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα χορηγείται στους δικαιούχους – μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους – χρηματική ενίσχυση με μορφή κουπονιού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 180 εκ. ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (TAA) στο πλαίσιο της Δράσης 16706 με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Στόχος του είναι:

  • ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής σας λειτουργίας 
  • η αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας και συνεργασίας και στην εισαγωγή νέων μορφών υβριδικής εργασίας (hybridworkplace)
  • η ψηφιοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών  με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
  • η αύξηση του επιπέδου ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ,  και για τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

  • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα επιδότησης. 
  • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.

 

Η επιδότηση θα αφορά το 90% των επιλέξιμων δαπανών

 

Κατηγορίες Δικαιούχων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

(Α) 

(B) 

(Γ) 

Μέγεθος Επιχείρησης

(εργαζόμενοι)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 

Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) 

1 – 5

€1.000,00 

€900,00 

5 – 10 

€2.000,00 

€1800,00 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

(Α)

(Β)

(Γ)

Μέγεθος Επιχείρησης

(εργαζόμενοι)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

10 – 18

€4.000,00

€3.600,00

18 – 25

€6.000,00

€5.400,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 

(Α)

(Β)

(Γ)

Μέγεθος Επιχείρησης

(εργαζόμενοι)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

25 – 32

€10.000,00

€9.000,00

32 – 40

€12.000,00

€10.800,00

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 

(Α)

(Β)

(Γ)

Μέγεθος Επιχείρησης

(εργαζόμενοι)

Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

40 – 50

€15.000,00

€13.500,00

50 – 250

€ 20.000,00

€18.000,00

Χρονοδιάγραμμα

Εκτιμάται ότι η χρονική διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα είναι από 1/6/22 ως 31/5/23.  

Οι αιτήσεις  Χρηματοδότησης για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.


Επωφεληθείτε σήμερα από την μοναδική αυτή ευκαιρία να επιδοτηθείτε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας. 

Για  Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας 

Τηλ: 2102518666

e-mail: digitaltransformation@digimark.gr

Κατεβάστε τον πλήρη οδηγό του προγράμματος ΕΔΩ

Ζητήστε Προσφορά
error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο