Κάθετες λύσεις ERP και CRM για το χώρο του αυτοκινήτου

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του αυτοκινήτου έχουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες και μεγάλο ανταγωνισμό. Η on-line πρόσβαση σε κατασκευαστές και εμπόρους ανταλλακτικών και οχημάτων, μπορεί να έχει βελτιώσει την εμβέλεια των εταιρειών του κλάδου, παράλληλα όμως έχει αυξήσει την πίεση που αισθάνονται για να συμβαδίζουν με τη ζήτηση και να κλιμακώνουν τις δραστηριότητές τους. Ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις συνεχίζουν να επεκτείνονται, ο στόχος για οποιαδήποτε εταιρεία δεν έχει αλλάξει. Η αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι το κλειδί για τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας, κάτι που είναι αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς το σωστό επιχειρηματικό σχεδιασμό και πελατειακές σχέσεις. Με δυο λόγια: ERP & CRM.

Το επιχειρηματικό λογισμικό επιτυγχάνει μείωση λειτουργικών εξόδων, εξορθολογισμό διαδικασιών και γρήγορη απόδοση της επένδυσης. Ο συγκεκριμένος χώρος βρίθει από επιλογές, καθιστώντας δύσκολο για μια επιχείρηση να επιλέξει τη λύση που την εξυπηρετεί και θα ικανοποιήσει τους στόχους της. Η Digimark ως πρωτοπόρος στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ειδικά παραμετροποιημένες λύσεις, που καλύπτουν τις ανάγκες μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου και δραστηριότητας, αλλά και κάθετες αγορές.

Η Digimark ήταν από τις πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιήθηκε στον κλάδο του αυτοκινήτου, αναπτύσσοντας από το 2013 μια εξειδικευμένη και ολοκληρωμένη λύση. Βασισμένη στην πλατφόρμα Softone ERP, η λύση της Digimark καλύπτει όλες τις εταιρείες της συγκεκριμένης αγοράς, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων εμπορίας οχημάτων και ανταλλακτικών (καινούρια/μεταχειρισμένα), εταιρείες ενοικίασης, όσο και όσες δραστηριοποιούνται στο χώρο του συνεργείου.

Συνεργεία

Το Digimark Service ERP είναι μια εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης συνεργείου βασισμένη στην πλατφόρμα Softone ERP/CRM. Είναι μια ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων κάθε συνεργείου, μπορεί να λειτουργήσει με ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα και αποθήκες ενώ παράλληλα υποστηρίζει διαδικασίες ενδοεταιρικής διακίνησης. Έχει την Δυνατότητα Αυτόματης Πρόβλεψης και υπενθύμισης επόμενης επίσκεψης βάσει διαφόρων παραμέτρων (Χιλιομέτρων, Ημερομηνία έκδοσης προηγούμενης ΚΕΚ, ημερομηνία προηγούμενου ΚΤΕΟ, ημερομηνία προηγούμενου Service). Διαθέτει ευέλικτο σύστημα δημιουργίας πακέτων service με χρήση τρέχουσων τιμών και εργατοώρας για προγραμματισμένη συντήρηση οχήματος βάσει της μάρκας και του μοντέλου του οχήματος.

Ανάμεσα στις προηγμένες λειτουργίες της εφαρμογής είναι:

Ενότητα διαχείρισης ανταλλακτικών με δυνατότητες απογραφής, παραγγελιοληψίας, ελέγχου αποθέματος και αυτόματης παραγγελίας, με δεσμεύσεις σε παραγγελίες πελατών, τιμολόγηση, κλπ. Καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων μιας εταιρείας εμπορίας ανταλλακτικών χονδρικής αλλά και για απευθείας πώληση λιανικής από πάγκο.

Προγραμματισμός Ραντεβού Τεχνικών Συνεργείου.

Δέσμευση, ανά όχημα, προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης ανά τεχνικό. Εμφάνιση πλάνου με διαθέσιμες ώρες τεχνικών ανά ημέρα, ανά τμήμα και ανά τεχνικό.

Παρακολούθηση και διαχείριση τεχνικών οδηγιών.

Παρακολούθηση και διαχείριση Οχήματος αντικατάστασης.

Εύκολη και γρήγορη εύρεση οχημάτων.

Καταχώριση νέου οχήματος και επεξεργασία όλων των στοιχείων του. Δυνατότητα παρακολούθησης συνιδιοκτητών ανά όχημα με ταυτόχρονη παρακολούθηση ποσοστών ιδιοκτησίας και δυνατότητα τιμολόγησης εντολών επισκευής βάσει ποσοστού.

Δημιουργία και εκτύπωση ραντεβού σε νέους ή υπάρχοντες πελάτες με καταχώριση κατηγοριοποιημένων επισκευών και υπενθυμίσεων πελάτη ή με χρήση πακέτων service.

Ιστορικό Οχημάτων – Επισκευών.

Εύρεση με πολλαπλά κριτήρια και εκτύπωση ιστορικού οχήματος

Διαχείριση Ανταλλακτικών – Εργασιών.

Καταγραφή στην εντολή επισκευής αναλυτικά των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν και των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και του τρόπου χρέωσης (πελάτη, εγγύηση, Αυτ. Εταιρείας κλπ.).

Πολλαπλή αναζήτηση των στοιχείων των οχημάτων.

Συμπλήρωση τεχνικού, τεχνικού συμβούλου, τμήματος, σχολίων εισόδου και παρατηρήσεων πελάτη. Εκτύπωση μορφής Εντολής Επισκευής σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Εκτύπωση Οπτικού ελέγχου και Έλεγχος Βασικών Στοιχείων Οχημάτων.

Ανάθεση εργασιών εντολής επισκευής σε διαθέσιμους τεχνικούς με έναρξη και λήξη εργασιών, καταχώριση μη παραγωγικών εργασιών. Εκτύπωση παραγωγικότητας ανά τεχνικό.

Το Digimark Service ERP έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τις καθημερινές εργασίες του συνεργείου με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη ικανοποίηση του τελικού πελάτη, την αύξηση παραγωγικότητας των στελεχών της εταιρίας

Enterprise Mobility

Οι επιχειρήσεις του κλάδου αυτοκινήτου αναζητούν τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των εργαζομένων, παρέχοντας στο προσωπικό τη δυνατότητα πρόσβασης στις επιχειρηματικές πληροφορίες αλλά και στην εκτέλεση των καθημερινών τους εργασιών μέσω των κινητών τους συσκευών. Με την λύση Digimark Service ERP και σε συνδιασμό με την εφαρμογή iDiGi Service (web – mobile application) η επιχείρηση κερδίζει σε ταχύτητα εξυπηρέτησης, σε νέες ευκαιρίες πώλησης καθώς και στην συνολική εικόνα της επαφής με τον πελάτη. Με την χρήση της εφαρμογής ο χρήστης έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήσει οπτικό έλεγχο στον χώρο παραλαβής του συνεργείου από Tablet με ταυτόχρονη δυνατότητα καταγραφής των αναγκών των πελατών,με Λήψη Φωτογραφιών από φθορές  καθώς και έλεγχο  Βασικών Σημείων και δυνατότητα αποδοχής των παραπάνω με ψηφιακή υπογραφή του πελάτη κατά την παραλαβή του οχήματος.

Κάποια επιπλέον βασικά πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι : 

Δυνατότητα Off Line λειτουργίας με αυτόματο συγχρονισμό δεδομένων

Φιλικό στην χρήση και πλήρως παραμετρικό (Σημεία ελέγχου, Καταστάσεις φθοράς, Warning Lights κλπ.

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελατών

Όλες οι πληροφορίες είναι συγχρονισμένες με το Digimark Service ERP

Επισύναψη φωτογραφιών οχήματος κατά την παραλαβή

Υποστήριξη Πλήθος διαδικασιών με δυνατότητα δημιουργίας ρόλων (π.χ. Τεχνικός Σύμβουλος, Μηχανικός, Υπεύθυνος)

Η εφαρμογή iDigi Service σας προσφέρει έξυπνες διαδικασίες για μέγιστη απόδοση, αποτελεσματικότητα, συνέπεια και φυσικά ενισχυμένο επίπεδο  ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής σας


 

Rent a Car

Σε μια αγορά που οδηγείται από την ανάγκη για συνεχή βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και τον εξορθολογισμό στην κατανομή των πόρων, είναι επιτακτική η ύπαρξη μιας αυτοματοποιημένης επιχειρηματικής λύσης λογισμικού που να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες που θα βοηθήσουν το καθημερινό business, αλλά θα επιτρέψουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Ο κλάδος της ενοικίασης αυτοκινήτων απαιτεί μια λύση που εξασφαλίζει συνεχή διαθεσιμότητα της πληροφορίας χωρίς να επιβαρύνει το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό με τη δυσκολία εκμάθησης του λογισμικού.

H Digimark έχει αναπτύξει μια κάθετη λύση για τις εταιρείες του κλάδου της ενοικίασης αυτοκινήτου, καλύπτοντας όλες τις πτυχές της επιχείρησης. Συμπεριλαμβανομένης, της λογιστικής διαχείρισης, της πάγιας τιμολόγησης, ενώ καλύπτει b2b, b2c, ημερήσια ενοικίαση, όσο και corporate leasing για εταιρείες με μακροχρόνια μίσθωση. Επιπροσθέτως η λύση καλύπτει όλες τις λειτουργίες διαχείρισης του στόλου των οχημάτων της επιχείρησης, όπως κατανομή πόρων, χρονοδιάγραμμα συντήρησης κ.λπ.

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο