Επιδότηση ΕΣΠΑ 2007 – 2013: Υπεγράφη η απόφαση για το 1 δισ.

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη της δράσης ενίσχυσης των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, δημόσιας δαπάνης 1,05 δισ. ευρώ . Η δράση αυτή αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στους κλάδους της μεταποίησης του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου μειώνεται ο κατώτατος απαιτούμενος μέσος απαιτούμενος κύκλος εργασιών τριετίας από τις 30 χιλιάδες ευρώ που ήταν έως τώρα στις 25 χιλιάδες ευρώ. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης αναρτάται σήμερα στην ιστοσελίδα www.espa.gr Την ΚΥΑ υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών Γ. Παπαθανσίου, Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης και Τουριστικής Ανάπτυξης Κ. Μαρκόπουλος.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο