Πιστοποίηση της Digimark κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 για την Ασφάλεια των Πληροφοριών

Η Digimark, ανακοινώνει την  πιστοποίησή της κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών που εφαρμόζει.

Η πιστοποίηση ελήφθη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησής GCERT.  

H πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013, αφορά στη λειτουργία και τη διαχείριση  πωλήσεων, υποδομών, print managment services, ασφάλειας δεδομένων (cybersecurity) και τηλεπικοινωνιών. 

Η απόκτηση και διατήρηση της πιστοποίησης προϋποθέτει την αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων πολιτικών ασφάλειας και διαδικασιών για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων, του εξοπλισμού που διαθέτει, των εμπιστευτικών πληροφοριών που διαχειρίζεται, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα, αποτρέποντας πιθανές παραβιάσεις. 

Με την πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013 η Digimark υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές και τις αυστηρές απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Η πιστοποίηση αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της δέσμευσης της Digimark για συνεχή ανάπτυξη και αξιολόγηση των διαδικασιών της, για εφαρμογή υψηλής ποιότητας προτύπων στις υπηρεσίες της, καθώς και για την προσήλωσή της στην ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των πελατών και των συνεργατών της καθώς και την παροχή υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών cybersecurity. 

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο