Η τελευταία τάση στο Cyber Security: Managed Detection and Response (MDR)

Θεμελίωση της ψηφιακής ασφάλειας.  

Καθώς οι τεχνολογία εξελίσσεται, οι επιχειρήσεις αυτοματοποιούν τις εργασίες τους και αυξάνουν την παραγωγικότητα τους. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας εμφανίστηκαν όμως και νέες απειλές, πιο πολύπλοκοι ιοί και εξυπνότερες μέθοδοι Phising, και αποτελούν μεγάλες προκλήσεις για την ομαλή λειτουργεία τους. Σε συνδυασμό με τον όγκο δεδομένων που αυξάνεται, οι εταιρείες πλέον στρέφονται σε εξελιγμένες λύσεις διαχείρισης δεδομένων. 

Η ανάγκη για αδιάκοπη λειτουργία.  

Οι εταιρείες που δεν μπορούν να διαχειριστούν τον όγκο και το κόστος μια σύγχρονης και πολύπλοκης υποδομής, μπορούν πλέον να στρέφονται σε παρόχους Managed Services για υπηρεσίες Cloud και Cyber Security. Με αυτόν τον τρόπο, μια εταιρεία μπορεί να επικεντρωθεί καλύτερα στις κεντρικές λειτουργίες της, ενώ παραμένει πάντα ενεργή και ελαχιστοποιεί τα κόστη υποδομής, επιλέγοντας τα κατάλληλα συνδρομητικά πακέτα.  

Η εξέλιξη του Cybersecurity 

Η ιστορία της ψηφιακής ασφάλειας είναι πλούσια και διαρκώς εξελισσόμενη, καθώς οι τεχνολογίες αλλάζουν και οι απειλές γίνονται πιο σύνθετες. Ας ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της ψηφιακής ασφάλειας: 

1990s-2000s: Η Εποχή του Διαδικτύου 

  • Ανάπτυξη του Firewall: Τα firewalls καθιερώνονται ως ένα απαραίτητο εργαλείο για την προστασία δικτύων. 
  • Εμπορική Κυβερνοασφάλεια & Incident Detention and Response (IDR) : Η ανάπτυξη πιο εξελιγμένων λύσεων ασφάλειας, για αντιμετώπιση ιών που έχουν ήδη διεισδύσει στο σύστημα. 

2010s: Πολυπλοκότητα και Εξειδίκευση 

  • Endpoint Detection and Response (EDR): Η ανάλυση και αντιμετώπιση εξελίσσεται και πλέον προστατεύει τα τελικά σημεία ενός δικτύου. 
  • Cloud Security: Η ασφάλεια στο cloud γίνεται προτεραιότητα λόγω της μετάβασης πολλών εταιρειών στην cloud τεχνολογία. 

2020s: MDR και ομαλή λειτουργία 

  • Ανάπτυξη Managed Detection and Response (MDR): Οι εταιρείες αναζητούν ολοκληρωμένες λύσεις και συνεχή παρακολούθηση. Πλέον μπορούν να μεταφέρουν τις εργασίες σε εξειδικευμένους παρόχους, χωρίς την ανάγκη για υπέρογκα κόστη υποδομής. 
  • Αυτοματοποίηση στην Ασφάλεια: Η χρήση AI και machine learning για την αναγνώριση και απόκριση σε απειλές γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη. 

Τα πλεονεκτήματα του MDR 

Οι πολυάριθμες και επικίνδυνες απειλές που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν στην δημιουργία του MDR, που συνδυάζει όλα το προηγούμενα μοντέλα Cyber Security, και φέρνει νέα πλεονεκτήματα. Το κυριότερο πλεονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη για δημιουργία νέας υποδομής, καθώς ένας τρίτος πάροχος με εξειδικευμένη ομάδα, παρακολουθεί τα συστήματα σας 24/7. Παράλληλα, η επιχείρηση σας απολαμβάνει πάντα τα πιο εξελιγμένα εργαλεία, όπως AI, machine learning και ανάλυση συμπεριφοράς, για την ανίχνευση και την ανάλυση απειλών, πριν αυτά διεισδύσουν στα συστήματα σας. Επιλέγοντας το κατάλληλο συνδρομητικό πακέτο, η επιχείρηση παραμένει ανταγωνιστική και παραγωγική.  

Το εξελιγμένο XDR (Extended Detection and Response) από την Digimark 

Το Acronis XDR είναι μια ολοκληρωμένη λύση MDR για την ψηφιακή ασφάλεια, την προστασία δεδομένων και τη διαχείριση τελικών σημείων (endpoint), παρέχοντας αδιάκοπη λειτουργεία της επιχείρησης σας. Η ανάλυση συμβάντων που βασίζεται σε AI και η βελτιωμένη απόκριση διευκολύνουν την εύκολη διερεύνηση. 

Το XDR περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες επιλογές με το EDR, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης, αλλά παρέχει και πρόσθετες επιλογές. Για παράδειγμα, εάν συμβεί μόλυνση λόγω κακόβουλου email, μπορεί να διαγραφεί από όλα τα επηρεαζόμενα γραμματοκιβώτια. 

Η Digimark με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη ομάδα, μπορεί να σας προσφέρει το κατάλληλο πακέτο MDR, ώστε προστατεύσετε πλήρως τα δεδομένα της εταιρείας σας. 

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο