Πώς τα IT Managed Services Βοηθούν τις Μικρές Επιχειρήσεις

Μείνετε συγκεντρωμένοι στις Βασικές Διαδικασίες της επιχείρησης

Οι εταιρείες έχουν περιορισμένους πόρους, ωστόσο πρέπει να επικεντρωθούν σε όλους τους τομείς για να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα. Αυτό συχνά οδηγεί σε μη επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων. Οι Managed Services Providers (MSPs) μπορούν να σας βοηθήσουν να απελευθερώσετε χρόνο και πόρους, ώστε το τμήμα του IT σας να μπορεί να επικεντρωθεί σε στρατηγικούς στόχους που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Επιτρέπουν στην ομάδα σας να επενδύσει χρόνο σε δραστηριότητες που προσθέτουν αξία και κέρδος στο τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, αναθέτοντας ορισμένες από τις υπηρεσίες σας σε MSPs, μπορείτε να ανακατευθύνετε όλους τους πόρους σας σε βασικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην καινοτομία και την ανάπτυξη της εταιρείας σας.

Γιατί να μεταφέρεται την διαχείριση ΙΤ σε ένα εξωτερικό πάροχο; 

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί από τις μικρές επιχειρήσεις να παραμένουν ενημερωμένες και ανταγωνιστικές στον τομέα της τεχνολογίας. Ας δούμε πώς τα IT Managed Services μπορούν να αποτελέσουν καίρια εργαλεία για την επίτευξη αυτών των στόχων:

 1. Εξοικονόμηση Πόρων:
  • Απαλλαγή των επιχειρήσεων από την ανάγκη για δημιουργία και διαχείριση ενός εσωτερικού τμήματος IT.
  • Ευελιξία στο κόστος, καθώς οι επιχειρήσεις πληρώνουν μόνο για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν.
 2. Επαγγελματική Υποστήριξη:
  • Άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένους επαγγελματίες για την επίλυση προβλημάτων.
  • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 24/7, βοηθώντας στη διασφάλιση συνεχούς λειτουργίας.
 3. Ασφάλεια Δεδομένων:
 4. Επεκτασιμότητα:
  • Αναπροσαρμογή των υποδομών σύμφωνα με την εξέλιξη των αναγκών.
  • Προσφορά ευελιξίας στην προσθήκη ή αφαίρεση υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του χρόνου.
 5. Εξειδικευμένη Στρατηγική :
  • Δημιουργία και συμβουλευτική για την αναβάθμιση της στρατηγικής σύμφωνα με τι τεχνολογικές εξελίξεις.
  • Ενημέρωση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον χώρο της τεχνολογίας.
 6. Αυξημένη Αξιοπιστία:
  • Υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας με αντιμετώπιση προβλημάτων στον χώρο σας.
  • Προληπτική συντήρηση για αποφυγή ενδεχόμενων προβλημάτων.
 7. Συμμόρφωση:
  • Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς και προδιαγραφές.
  • Διασφάλιση ότι η επιχείρηση παραμένει συμμορφούμενη με τους κανονισμούς περί ασφαλείας και προστασίας δεδομένων.

Aναγνωρίζοντας αυτές τις σημαντικές πτυχές, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής, ενώ εστιάζουν στην ανάπτυξη και την επιτυχία των βασικών επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Η Digimark είναι κορυφαίος πάροχος Managed Services, προσφέροντας εκτεταμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες και λύσεις που θα σας βοηθήσουν να υποστηρίξετε τις ακριβείς ανάγκες σας, όποτε και όπου αυτές απαιτούνται.

Επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο προσωπικό μας για να μάθετε πως μπορείτε να αποκτήσετε όλα τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας.

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο