Πως να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις του Digital Transformation

Στην εποχή μας υπάρχει μεγάλη ποικιλία τεχνολογικών εργαλείων, αυτό δεν σημαίνει ότι η προσαρμογή σε αυτά είναι πάντα εύκολη. Από την διασφάλιση κεφαλαίου έως και τον ψηφιακό μετασχηματισμό μιας επιχείρησης, υπάρχουν πολλά εμπόδια που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη της επιχείρηση σας. 

Παρακάτω αναλύουμε, τις τελευταίες τάσεις του Digital Transformation και πως μπορούν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του. 

προκλήσεις του Digital Transformation

 

Τι είναι το Digital Transformation (Ψηφιακός Μετασχηματισμός);  

Πρόκειται για την εφαρμογή νέων στρατηγικών αλλαγών, μέσω ψηφιακών εργαλείων για την ανάπτυξη ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου. Συχνά, ο σκοπός είναι η επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η αναβάθμιση του customer experience 

Η φιλοσοφία του Digital transformation βασίζεται στην άποψη, ότι τα ψηφιακά εργαλεία, όπως λύσεις λογισμικού ERP, Ψηφιοποίηση Αρχείων, Cybersecurity solutions και cloud τεχνολογιών προσφέρουν πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης. Τα εργαλεία αυτά βοηθούν στην αναβάθμιση των διεργασιών και της κουλτούρας, καθιστώντας την επιχείρηση ανταγωνιστική.  

Για πολλές εταιρείες, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αναγκαίος για την επιβίωση τους σε μακροχρόνιο επίπεδο. Τα βασικά πλεονεκτήματα που προφέρει είναι:  

  • Αναβάθμιση
  • του customer experience 
  • Καλύτερα και πιο αξιόπιστα δεδομένα, που οδηγούν σε σημαντικές αποφάσεις 
  • Αυξημένη ευελιξία, συντονισμός και καινοτομία. 

Οι τελευταίες τάσεις του Digital Transformation. 

1. Η υιοθέτηση του cloud computing

Οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών στρέφονται στο cloud computing, καθώς προσφέρει εξατομικευμένες, αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις, για την διατήρηση των εφαρμογών και των δεδομένων τους. Οι λύσεις cloud διευκολύνουν επίσης την διαδικασία μετασχηματισμού, καθώς οι επιχειρήσεις αναβαθμίζουν συνεχώς τα ψηφιακά τους εργαλεία.  

2. Η ανάγκη για εξελιγμένο Cybersecurity

Στην ψηφιακή εποχή η κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) αποτελεί πλέον μια μεγάλη πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Όσο οι επιχειρήσεις μεγαλώνουν τον όγκο των δεδομένων τους, γίνονται όλο και πιο ευάλωτες σε cyber attacks. Οι οργανισμοί βάζουν σε προτεραιότητα το cyber security στην στρατηγική τους, ώστε να προστατεύουν τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων τους.  

3. Η άνοδος του Artificial Intelligence (AI) και Machine Learning

Εταιρίες χρησιμοποιούν πλέον το AI και το Machine Learning για να αυτοματοποιήσουν καθημερινές εργασίες, να σχεδιάσουν την εταιρική στρατηγική, και να αναβαθμίζουν το customer experience. Όσοι προσαρμόζονται με την νέα τεχνολογία του AI, θεμελιώνουν την επιτυχία τους μέσα στην ψηφιακή εποχή. 

4. Στρατηγικές αποφάσεις που βασίζονται στην συλλογή δεδομένων

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις κατανοούν ότι οι στρατηγικές αποφάσεις χρειάζονται αξιόπιστα δεδομένα. Οι ίδιες συλλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες από τους πελάτες τους, τις εσωτερικές διεργασίες και την αγορά. Στη συνέχεια χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για την βελτίωση των προϊόντων ή υπηρεσιών τους.  

7 Προκλήσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού

1.  Έλλειψη εξειδικευμένου ΙΤ Department.

Η υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού μιας επιχείρησης βασίζεται σε μία καλά εκπαιδευμένη ομάδα ΙΤ. Όσο αυξάνονται οι επιχειρήσεις που χτίζουν μια νέα ψηφιακή εποχή για τις ίδιες, δημιουργείται έλλειμα στην προσφορά εργατικού δυναμικού. Η μεγαλύτερή πρόκληση βρίσκεται στην προσέλκυση και την διατήρηση υπαλλήλων με τεχνογνωσία σε αντικείμενα όπως :  

  • Cybersecurity  
  • Technical architecture 
  • Enterprise architecture 
  • Εξελιγμένα data analytics
  • Τεχνολογίες AI
  • Διαχείριση των ρίσκων που κυοφορούν οι νέες τεχνολογίες.  

2. Έλλειψη Διαχείρισης του εταιρικού μετασχηματισμού

Η εκπαίδευση των εργαζομένων μια εταιρίας σε νέα εργαλεία, είναι αρκετά δύσκολη. Όμως η λάθος διαχείριση καθυστερεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρίας. Η προσθήκη νέων εργαλείων στην εργασία δεν μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, εάν οι υπάλληλοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν στην λειτουργία τους. Χρειάζεται οι εταιρίες να μεριμνήσουν για την εισαγωγή νέων διαδικασιών που προωθούν την αλλαγή και την καινοτομία.  

3. Η εξέλιξη των καταναλωτικών αναγκών 

Η ανάγκες των πελατών και οι προσδοκίες τους αυξάνονται καθημερινά. Λειτουργίες που παλαιότερα θεωρούνταν πολυτέλεια, είναι πλέον προσδοκώμενες. Η έρευνα αγοράς και η ανάλυση δεδομένων, είναι απαραίτητα εργαλεία για την κατανόηση των αναγκών των πελατών της εταιρίας. 

4. Έλλειψη Καθορισμένης Στρατηγικής

Ο αγώνας για την αφομοίωση στην ψηφιακή εποχή, οδηγεί πολλές επιχειρήσεις σε βεβιασμένες κινήσεις. Πολλές φορές δεν λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα στον ψηφιακό μετασχηματισμό, κυρίως λόγω λανθασμένης διαχείρισης. Το Digital Transformation είναι μια σημαντική στρατηγική απόφαση για την επιχείρηση σας, και για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις χρειάζεται εκτενής σχεδιασμός πλάνου.  

5. Περιορισμοί και προκλήσεις Χρηματοδότησης 

Η έλλειψη καθορισμένης στρατηγικής επιφέρει προβλήματα στην χρηματοδότηση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η εξατομίκευση των νέων ψηφιακών εργαλείων είναι η πιο βασική παράμετρος για την εταιρία, όμως οι λάθος επιλογές οδηγούν σε άσκοπα κόστη. Εάν υπάρχει σωστή κατανόηση για το τι χρειάζεται η επιχείρηση σας, είναι πιο πιθανό να λάβει την κατάλληλη χρηματοδότηση και να μειώσει το κόστος υλοποίησης του Project 

6. Αναποτελεσματικές Επιχειρηματικές Διαδικασίες

Εάν ο στόχος μια επιχείρησης είναι η ανάπτυξή της, τότε οι διαδικασίες λειτουργίας της πρέπει να αντικατοπτρίζουν το ίδιο. Εάν δεν υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα ανάπτυξης, τότε η επιχείρηση σας πρέπει να είναι έτοιμη να προσαρμόσει την ροή εργασιών της στην νέα εποχή και να αποκλείσει θεσμούς που συμβαδίζουν σε παλαιότερες τεχνολογίες. 

7. Αναποτελεσματική Διαχείριση Δεδομένων

Χωρίς την σωστή διαχείριση και τα σωστά εργαλεία, τα δεδομένα δεν μπορούν συμβάλουν στην εξέλιξη της επιχείρησης σας. Είναι σημαντική η δημιουργία ενός Data Strategy, το οποίο πρέπει να στοχεύει στην επιλογή των κατάλληλων δεδομένων, την αυτοματοποίηση και την δυνατότητα επεξεργασίας τους σε εξελιγμένα εργαλεία ανάλυσης.  

Mέσω ψηφιακών εργαλείων, μια επιχείρηση μπορεί να προσδιορίσει νέες πήγες δεδομένων οι οποίες βοηθούν στην σωστή διαχείριση των συστημάτων της. Για παράδειγμα το Internet Of Things (IoT), σας δίνει την δυνατότητα να εξετάζετε την κατάσταση των μηχανημάτων σας και να συλλέγετε πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία τους, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο σφάλματα και κόστη συντήρησης. 

Διασφαλίστε ένα επιτυχημένο Ψηφιακό Μετασχηματισμό 

Οι 7 προκλήσεις που αναλύονται παραπάνω μπορεί να φαίνονται επίφοβες, όμως δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση σας δεν μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης τους. Πρέπει η εταιρία σας να κατανοήσει τις ανάγκες της ώστε να επιλέξει τόσο τα κατάλληλα εργαλεία όσο και τον κατάλληλο συνεργάτη, που θα αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες της.  

Η Digimark διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που σας προσφέρει την κατάλληλη καθοδήγηση, καθώς και τα πιο σύγχρονα εργαλεία για να κάνετε το επόμενο βήμα, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο