5 + 1 Οφέλη της υπηρεσίας SOC-as-a-Service 

soc as a service banner

Το SOC-as-a-Service (SOCaaS) είναι ένα μοντέλο ασφάλειας όπου ένας τρίτος πάροχος λειτουργεί και συντηρεί ένα πλήρως διαχειριζόμενο SOC σε βάση cloud, μέσω συνδρομής. 

Το SOCaaS παρέχει όλες τις λειτουργίες ασφάλειας που εκτελούνται από ένα παραδοσιακό, εσωτερικό SOC, συμπεριλαμβανομένων: της παρακολούθησης δικτύου, log management, ανίχνευσης απειλών, έρευνα και καταπολέμηση περιστατικών, reporting, διαχείριση ρίσκου και συμμόρφωσης κανονισμών. Ο πάροχος αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και διαχείριση για τους υπαλλήλους, τις διαδικασίες και τεχνολογίες που απαιτούνται για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες και να παρέχουν υποστήριξη 24/7. 

Τι είναι ένα SOC; 

SOC ή Κέντρο Λειτουργιών Ασφάλειας (Security Operations Center) είναι μια κεντρική μονάδα εντός μιας οργάνωσης που ασχολείται με την ασφάλεια της πληροφορικής σε πραγματικό χρόνο. Λειτουργεί συλλέγοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από όλο το δίκτυο της εταιρείας, τους διακομιστές, τα τελικά σημεία και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Παράλληλα χρησιμοποιεί έξυπνη αυτοματοποίηση για να αναγνωρίσει, και να ανταποκριθεί σε πιθανά cyberthreats. 

Οφέλη του SOC-as-a-Service 

Το SOCaaS προσφέρει πολλά σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό SOC επιτόπου. Αυτά περιλαμβάνουν: 

 1. Γρηγορότερη ανίχνευση και διόρθωση 

Ένα από τα κύρια οφέλη του SOCaaS είναι η ταχύτητα. Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από προηγμένη τεχνολογία και αυτοματισμoύς, καθώς και ανθρώπινη επίβλεψη, η ομάδα SOC μπορεί να αναγνωρίσει, να κατηγοριοποιήσει, να βάλει σε προτεραιότητα και να διορθώσει προβλήματα ασφάλειας. Καθώς ο αριθμός των απειλών αυξάνεται, είναι κρίσιμο για τις οργανώσεις να εστιάσουν σε εκείνα τα ζητήματα που αποτελούν πραγματική και επείγουσα απειλή για την επιχείρηση. 

 1. Μικρότερος κίνδυνος για παραβίαση 

Όπως ένα παραδοσιακό SOC, το SOCaaS λειτουργεί συνεχώς, παρέχοντας παρακολούθηση, ανίχνευση και άμυνα σε βαθμό 24/7. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι απειλές περιορίζονται και αντιμετωπίζονται γρήγορα, πράγμα που με τη σειρά του επιτρέπει στις οργανώσεις να μειώσουν το “breakout time“, δηλαδή το κρίσιμο διάστημα μεταξύ της στιγμής που μια απειλή παραβιάζει την πρώτη μηχανή και της στιγμής που μπορεί να μολύνει άλλα μέρη του δικτύου. 

Το SOCaaS παρέχει επίσης στις οργανώσεις πρόσβαση σε εξειδικευμένο προσωπικό cyber security χωρίς να χρειάζεται να προσλάβουν ή να διατηρήσουν τέτοιους ανθρώπους με πλήρη απασχόληση. 

 1. Δυνατότητα επεκτασιμότητας  

Το SOCaaS είναι γνωστό για την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά του. Οι ομάδες και οι υπηρεσίες μπορούν εύκολα να αναπτυχθούν ή να μειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της οργάνωσης ή ανάλογα με συγκεκριμένα περιστατικά. Σε σύγκριση με το παραδοσιακό μοντέλο SOC, όπου οι πόροι – και συγκεκριμένα, οι ανθρώπινοι πόροι- είναι πεπερασμένοι και γενικά δεν μπορούν να προστεθούν γρήγορα σε περιόδους ανάγκης. 

 1. Βελτιωμένο maturity 

Σε πολλές περιπτώσεις, το SOCaaS μπορεί να θεωρηθεί ως “συντόμευση για την ωριμότητα” δεδομένου ότι οι εταιρείες που διατηρούν τις υπηρεσίες ενός αξιόπιστου προμηθευτή θα επωφεληθούν από τις πιο πρόσφατες, πιο προηγμένες λύσεις και υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό βοηθά στην πιο γρήγορη και ακριβέστερη ανίχνευση και αντίδραση ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον συνολικό κίνδυνο. 

 1. Χαμηλότερο κόστος από το on-premise  

Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, το SOCaaS είναι πιο οικονομικό από τη λειτουργία ενός on-premise SOC. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τις άδειες, τον υλικό και το λογισμικό, μοιράζονται από πολλούς πελάτες. Αυτό μειώνει το συνολικό κόστος λειτουργίας για κάθε συνδρομητή. Επιπλέον, πολλά μοντέλα τιμολόγησης του SOCaaS βασίζονται στην κατανάλωση, πράγμα που σημαίνει ότι οι οργανώσεις πληρώνουν μόνο για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. 

 1. Βελτιστοποίηση πόρων  

Το SOCaaS έχει γίνει μια ιδιαίτερα ελκυστική λύση τα τελευταία χρόνια λόγω της έλλειψης προσωπικού στη βιομηχανία του Cybersecurity. Καθώς η προσέλκυση και η διατήρηση του ταλέντου έχει γίνει πιο δύσκολη, το SOCaaS όχι μόνο βοηθάει στην επίλυση του προβλήματος που σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού, αλλά επίσης απελευθερώνει τους εργαζόμενους για να εστιάσουν σε περιπτώσεις ασφάλειας που είναι πιο κατάλληλες για την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. 

Πότε να αξιοποιήσετε το SOCaaS 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το SOCaaS προσφέρει πολλά σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις όσον αφορά την ενίσχυση της προστασίας, την ταχύτερη αντίδραση και τη μείωση των δαπανών. Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να είναι η καλύτερη επιλογή για την οργάνωσή σας αν: 

 • Έχετε περιορισμένο προσωπικό στον τομέα της πληροφορικής και της ψηφιακής ασφάλειας, ειδικά όσον αφορά τις υψηλά εξειδικευμένες δεξιότητες cyber security ή τη δυνατότητά τους να παρέχουν κάλυψη 24/7. 
 • Δεν έχετε ειδικά διαμορφωμένη και ασφαλή φυσική μονάδα στην οποία να λειτουργεί ένα SOC. 
 • Δεν έχετε κάνει καμία σημαντική τεχνολογική επένδυση για την παροχή των υποκείμενων δυνατοτήτων ενός on-prem SOC. 
 • Έχετε σχετικά χαμηλή ωριμότητα στον τομέα του Cybersecurity και θα θέλατε να αναβαθμίσετε την υποδομή σας, αξιοποιώντας υπηρεσίες βασικής υποδομής από έναν τρίτο. 
 • Έχετε συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες ασφάλειας εντός της επιχείρησής σας. 

Επικοινωνήστε με την Digimark για να βρείτε την κατάλληλη λύση για το monitoring της υποδομής σας.

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο