Ανώτερη πιστοποίηση στον τομέα του Web Analytics

Διακρίνοντας την σημαντικότητα του Web Analytics και την ανάγκη της αγοράς στην εφαρμογή τετοιων εργαλείων, η Digimark πιστοποιέιται στο “Enterprise Marketing Management” της IBM. To Web Analytics έχει ως λειτουργίες την μέτρηση, τη συλλογή, την ανάλυση και την αναφορά δεδομένων απο το διαδίκτυο και στόχο την κατανόηση και την βελτιστοποίηση της χρήσης του διαδικτύου.

Σε μία εποχή που το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την δόμηση της εμπορικής στρατηγικής που θα ακολουθήσει, οι ανωτέρω λειτουργίες ειναι όλο και περισσότερο απαραίτητες για την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχέιρησης και την αύξηση των αποτελεσμάτων της. Η Digimark επενδύει στην τεχνογνωσία του ανώτερου σε λειτουργίες και πολυπλοκότητα εργαλειου της IBM, γνωρίζοντας οτι τα αντίστοιχα free εργαλεία παρέχουν πολύ βασική πληροφόρηση και τελικά αποτυγχάνουν στην ακριβή μέτρηση του ROI μίας επένδυσης σε διαδικτυακές ενέργειες. Αξίζει να σημειωθεί οτι η Digimark επεκτέινει την 20ετή της στρατηγική συνεργασία με την IBM όντας μία απο τις ελάχιστες εταιρίες στην Ελλάδα που της έχει δοθεί η ανωτέρω πιστοποίηση.

H Digimark ξεφεύγοντας από τα στενά πλαίσια μεταπώλησης προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής, εφαρμόζει καινοτόμες λύσεις υψηλής τεχνολογίας ΙΤ υποδομών, μέσω των συνεργασιών της με παγκόσμιους vendors της αγοράς. Η πολυετής πείρα της εταιρείας στην Ελληνική αγορά καθώς και άρτια καταρτισμένο αλλά και πιστοποιημένο προσωπικό που διαθέτει, εξασφαλίζει την επιτυχία των λύσεων που υλοποιεί σε εκατοντάδες ικανοποιημένους πελάτες εδώ και 25 χρόνια.

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο