Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666
en digiblog, News
The continuous focus on business needs and technological innovation led to the development of software solutions for wearable devices. Therefore, we are able to propose a solution/platform for support, activities, and collaborations remotely.


Smartglasses


The innovative solution integrates web technology with Smart Glasses to facilitate and improve communication between one or more technicians and an expert at a central location, who collaborate in carrying out activities and interventions on the field.

Smartglasses


General description of features
 

During the communication in audio-video streaming between the remote operator (Web Portal) and on-site technical staff (Device), are available the following functions:
 

Send text messages                                 Take a picture

Send an image                                           Anchoring

Drawing                                                      Screenshot

Marker                                                        Screen sharing

 

Benefits by adopting the WearIT solution

 • Improvement of productivity and efficiency of processes and services, installation, maintenance and repair
 • Improvement of work experience and training of junior staff while performing on-site activities
 • Follow up an unstructured data control, documentation of activities in real-time
 • The solutions proposed as a result of the reduction of unnecessary staff movement/traveling, greatly contribute to a more green world

 

0

en digiblog, News
3CX Hotel PBX System helps hoteliers deal with client requests, coordinate with internal staff members, and deliver accurate information across departments.3CX’s Hotel PBX is extremely cost-effective when compared to traditional PBXs, from installation costs all the way through to maintenance.
The 3CX Hotel PBX also integrates with Property Management Systems so that staff can perform most functions from within the Hotel Management Software.


Advantages of using the 3CX Hotel Edition

 • Cut costs by using Sip Trunks from any Greek or international VOIP provider (Cosmote, Vodafone etc)
 • Easily add and remove extensions – without additional cost 
 • Leverage existing hardware, wiring and low cost open-standards hardware
 • Display guest name on reception, room service and management phones
 • Wake up calls, check-in / check-out, Do Not Disturb
 • Maid status allows housekeeping to set
 • room status via phone Caller ID allows the front desk to provide a completely personalized service
 • Integrate the Hotel PBX seamlessly with your PMS (InnQuest roomMaster 2000, Fidelio-Opera, MICROS-Fidelio, Fidelio, Protel, Brilliant Hotelsoftware) and with the most greek  ERP & CRM Systems.
0

en digiblog, News

Στις 25 Μαΐου 2018 ο περίφημος Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR (General Data Protection Regulation) τίθεται σε ισχύ, ρυθμίζοντας μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι εντυπωσιακό το ότι οι πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν έχει ακόμη εναρμονιστεί με τον Κανονισμό, αντιμετωπίζοντας το ενδεχόμενο επιβολής πολύ μεγάλων κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

keep reading

0

error: Content is protected !!