ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα του χώρου δράσης τους.

Κάθε σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Αν μια εταιρεία αποσκοπεί σε μια υπεύθυνη, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να έχει σαφή στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και τις εσωτερικές πρακτικές που εφαρμόζει.

Η στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που ακολουθούμε στην Digimark βασίζεται στους εξής βασικούς Πυλώνες Εργαζόμενοι, Πελάτες, Κοινωνία και Περιβάλλον.

stakeholders

Εργαζομενοι

Στην Digimark πιστεύουμε πολύ στην σημασία του προσωπικού ως στοιχείο της επιτυχία της εταιρείας.

Συγκεκριμένα:

Στηρίζουμε ενεργά την ισότητα των φύλλων στην αγορά εργασίας.

 

προσωπικο
Online-Learning

Στην Digimark πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη και η εκπαίδευση του προσωπικού παίζουν σημαντικό ρόλο στην  επιτυχία της εταιρείας. Για τον λόγο αυτό παρέχουμε στο προσωπικό της εταιρείας ετήσιες εκπαιδεύσεις σε θέματα Τεχνολογίας και Καινοτομιών.

πελατεσ

Two Businessman Shaking Hands

Στην Digimark πιστεύουμε στην σχέση Εταιρείας-Πελατών και αυτό είναι κάτι που επιδιώκουμε σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

Τόσο οι Υπηρεσίες μας όσο και τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να παρέχουν στους πελάτες ασφάλεια στη χρήση για όλη τη διάρκεια ζωής τους.

Περιβαλλον

Στην Digimark διαπιστώσαμε ότι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που έχουν σχεδιαστεί υπολογίζοντας το περιβάλλον, δεν είναι κάτι προαιρετικό αλλά επιβεβλημένο. Για αυτό η Digimark, έχει αφοσιωθεί σε προγράμματα που μειώνουν το οικολογικό της αποτύπωμα και παράλληλα βοηθούν τους πελάτες της να μειώσουν το δικό τους.

Συγκεκριμένα:

  • Στην Digimark συμβάλουμε στην μείωση εκπομπών αερίων Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) χρησιμοποιώντας τεχνολογίες διαχείρισης εκτυπώσεων που συμβάλουν στην μείωση κατανάλωσης χαρτιού.
  • Το προσωπικό της Digimark (Πωλητές και Οδηγοί) χρησιμοποιεί αυτοκίνητα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
  • Στην Digimark έχουμε αντικαταστήσει όλες τις λάμπες της εταιρείας με οικολογικούς λαμπτήρες Led.
  • Επιπλέον η Digimark συμβάλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος με την ανακύκλωση υλικών την οποία εφαρμόζει ενεργά όλο το προσωπικό της εταιρείας.
  • Στην Digimark χρησιμοποιούμε Εκτυπωτικό εξοπλισμό με τεχνολογία PageWide με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
  • Η Digimark συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις με στόχο την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
  • Η Digimark συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών. Για τον λόγο αυτό έχουμε προμηθευτεί στα γραφεία της εταιρείας ειδικό κάδο για ανακύκλωση μπαταριών ΑΦΗΣ
waste-management
αφης κάδος μπαταριών

Ενδεικτικες δρασεις οπου συμμετειχαμε

Συμμετοχή σε Δράση Αναδάσωσης της HP

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου η ομάδα της Digimark συμμετείχε στην εθελοντική περιβαλλοντική δράση που διοργάνωσε[...]

Συμμετοχή σε Περιβαλλοντική δράση της HP

Την Παρασκευή 3 Ιουνίου η ομάδα της Digimark συμμετείχε στην εθελοντική περιβαλλοντική δράση που διοργάνωσε[...]

Κοινωνια

Η Digimark στηριζέι έμπρακτα την Ελληνική Οικονομία δημιουργώντας συνεχώς νέες θέσεις εργασίας και νέες ευκαιρίες καριέρας. Επιπλέον μέσα από την προσεκτική επιλογή των συνεργατών, συμπεριλαμβανόμενων μεγάλών πολυεθνικών εταιρειών που υιοθετούν βέλτιστες κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές στηρίζουμε την κοινωνία σε Παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Digimark αναζητάμε διαρκώς νέους, ικανούς και δημιουργικούς ανθρώπους ώστε να επιτύχουμε μια βιώσιμή ανάπτυξή για την εταιρεία.

Ταυτόχρονα, στηρίζουμε ενεργά τους νέους Ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας μέσα από συνεργασίες με ανάλογους οργανισμούς.

crowd

Συγκεκριμένα:

Τα τελευταία χρόνια αποτελούμε μέλος του δικτύου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ReGeneration ως Hiring Partner. Με ποσοστό 20% των προσλήψεων της εταιρείας να προέρχονται από απόφοιτους των προγραμμάτων του ReGeneration, αποδεικνύουμε στην πράξη την σημασία των νέων τόσο στην ανάπτυξή της εταιρείας όσο και στην κοινωνία ως σύνολο.

Σχετικά με το ReGeneration

Το ReGeneration είναι το μεγαλύτερο και πιο πολυσυμμετοχικό πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Δημιουργήθηκε από τους Global Shapers Athens Hub, πρωτοβουλία του World Economic Forum, με στόχο την καταπολέμηση του brain-drain, την ενίσχυση της νεανικής απασχολησιμότητας, τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των νέων πτυχιούχων και της αγοράς εργασίας, όντας πάντα δίπλα στις προκλήσεις που φέρνει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρωτοβουλία, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση για τις υπηρεσίες του, με την υποστήριξη των: Coca-Cola, The Coca-Cola Foundation, The Hellenic Initiative και Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.