Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666

CV Privacy Statement


Aν επιθυμείς να εργαστείς σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο Όμιλο με άριστες συνθήκες εργασίας, δυνατότητες εξέλιξης και προοπτικές καριέρας, στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που σε ενδιαφέρουν εδώ.
Με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να συμπεριληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης για την οποία ενδιαφέρεστε, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
Η Digimark Α.Ε. θα διατηρήσει το βιογραφικό σας σημείωμα στα αρχεία της για περίοδο πέντε (5) ετών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον.
Η Digimark Α.Ε., σεβόμενη τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν πρόκειται να κοινοποιήσει τα στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση σας, ούτε να τα χρησιμοποιήσει για σκοπό διαφορετικό από την κάλυψη των αναγκών της σε προσωπικό.
Μετά την πάροδο των πέντε (5) ετών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία της Digimark Α.Ε.. Με την παρέλευση της περιόδου αυτής, εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία επιλογής προσωπικού, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας σημείωμα.
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας σημειώματος από τα αρχεία της Digimark Α.Ε. οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@digimark.gr