Σε επιχειρήσεις όπου διαχειρίζονται και αποθηκεύουν μεγάλους όγκους σημαντικών εγγράφων και αρχείων είναι απαραίτητη η  χρήση κάποιου συστήματος διαχείρισης εγγράφων (Document Management System).

Η Digimark διαθέτει μεγάλη εμπειρία σχεδιασμού και υλοποίησης έργων Ψηφιακής Αρχειοθέτησης Εγγράφων, Ροής Εργασιών και συλλογής δεδομένων από έγγραφα. Η Digimark δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των δεδομένων της εταιρείας και των πελατών της, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, σύμφωνα με τα πρότυπο ISO 9001:2015 και ISO 27001:2015.

document-management-system

Οι υπηρεσίες της Digimark προσφέρουν

 • Αυτοματοποίηση
 • Συντήρηση του αρχείου σε ψηφιακή μορφή
 • Αποφυγή αλλοίωσης δεδομένων
 • Ταχεία Απόδοση της Επένδυσης(RΟΙ-Απόσβεση Κόστους)
 • Υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας αποτελέσματα
 • Εκτενή και ολοκληρωμένη λειτουργικότητα
 • Δυνατότητα επεκτασιμότητας και προσαρμοστικότητα
 • Εύκολη χρήση και απλή εγκατάσταση
 • Αξιοποίηση των πόρων του πελάτη

Πλέον μπορείτε εύκολα να αξιοποιήσετε τα παρεχόμενα automations και να επιταχύνετε τις διαδικασίες σας, να μειώσετε το λειτουργικό σας κόστος, έχοντας τα δεδομένα γρήγορα και αξιόπιστα.

Ανακαλύψτε τα οφέλη των προγραμμάτων διαχείρισης και ψηφιοποίησης αρχείων

doc managmnt

Προκλήσεις

 • Ταχύτητα ανάκτησης φακέλων/εγγράφων
 • Πιθανή λανθασμένη φυσική αρχειοθέτηση ή απώλεια φακέλων/εγγράφων
 • Πιθανή καταστροφή φακέλων/εγγράφων λόγω παλαιότητας και συνθηκών φύλαξης
 • Ασφάλεια από πιθανή καταστροφή
 • Υπερβολικός φόρτος εργασίας του προσωπικού
 • Κόστος φύλαξης, ανάκτησης και παραγωγής αντιγράφων από εξωτερικούς συνεργάτες
doc managmnt

Για Υπηρεσίες Ψηφιοποίσης Αρχείων και Document Management επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων

Για Υπηρεσίες Ψηφιοποίσης Αρχείων και Document Management επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων