Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666
  • Text Hover

Business Software 


Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη και το έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον στον χώρο της Πληροφορικής, είναι δυνατόν να καταστήσουν ανεπίκαιρα και αναποτελεσματικά τα υπάρχοντα ή αναπτυσσόμενα πληροφοριακά συστήματα και παράλληλα, να θέσουν σε δοκιμασία την αντοχή των επενδύσεων σε αυτόν τον χώρο.

Στόχος της Digimark είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (ERP/CRM/Μισθοδοσία, Εφαρμογές Sharepoint) έτσι ώστε να σας δώσουμε τις σωστές και ασφαλείς αποφάσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό των νέων ή την μετατροπή των υπαρχόντων business processes, λαμβάνοντας υπ' όψιν όλες τις παραμέτρους και δίνοντας απαντήσεις σε θέματα στρατηγικής σημασίας, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας του, όπως:

  • Ανάγκη σχεδιασμού λύσεων βασισμένων σε συστήματα ανοιχτής αρχιτεκτονικής με συνδεσιμότητα και ευελιξία. 
  • Ολοκλήρωση με παραδοσιακά συστήματα σε διεπιχειρησιακό επίπεδο  
  • Ευκολία στην μετάπτωση  
  • Ευκολία στην επέκταση και ανάπτυξη 
  • Ανάλυση και μέτρηση απόδοσης Business εφαρμογών. 

error: Content is protected !!