Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666
  • Text Hover

Λύσεις Υποδομών


Ο τομέας του εξοπλισμού πληροφορικής και υποδομών της Digimark, περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό πληροφορικής και δικτύων ο οποίος είναι απαραίτητος για την λειτουργία μιας επιχείρησης.

Σας παρέχουμε τον σωστό συνδυασμό προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο να αποκτήσετε τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα, πλαισιωμένα από υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπίσετε με επιτυχία στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις της αγοράς.

Η ικανότητα μας να προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις δικές σας απαιτήσεις και ανάγκες, είναι ο λόγος που εκατοντάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί μας εμπιστεύονται την ανάπτυξη τις λύσεις της Digimark.

Η άριστη ποιότητα των υλοποιήσεων της Digimark, προϊόν της ανάπτυξης και στρατηγικού σχεδιασμού που πραγματοποιούμε μοναδικά για κάθε περίπτωση, σας διασφαλίζει ότι θα εκμεταλλεύεστε στο έπακρο τα οφέλη και πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών. Αναβαθμίστε το λειτουργικό περιβάλλον της εταιρείας σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα ενώ ταυτόχρονα μειώνετε τα κόστη λειτουργίας

Η Digimark αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την μελέτη, την πρόταση και την υλοποίηση απλών και συνθέτων έργων εξοπλισμού και υποδομών, καθώς και την τεχνική τους υποστήριξη. Όλα τα προϊόντα εξοπλισμού καλύπτονται με εγγυήσεις των κατασκευαστών αλλά και με επέκταση της υποστήριξης μέσω συμβάσεων τεχνικής κάλυψης.

Η Digimark για την κάλυψη των απαιτήσεων σας, μέσω της μακρόχρονης και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και υποδομής της, σας προσφέρει :

  • Ουσιαστική γνώση και εμπειρία για την επιτυχή ολοκλήρωση πληροφορικών συστημάτων και διαχείρισης έργων. 
  • Λογισμικό εφαρμογών υψηλών απαιτήσεων σε συνδυασμό με συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, υποστήριξης και εκπαίδευσης. 
  • Την εξασφάλιση λύσεων υψηλής ποιότητας μέσω στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίες διεθνώς εταιρείες, παραγωγής λογισμικού για την υλοποίηση, κυρίως , ιδιαίτερα σύνθετων έργων πληροφορικής. 
  • Τον σχεδιασμό, ανάλυση και κατασκευή λογισμικού εφαρμογών καθώς επίσης την προμήθεια και προσαρμογή εξειδικευμένου λογισμικού, αναλαμβάνοντας έτσι την συνολική ευθύνη και διασφαλίζοντας την ποιότητα του έργου. 
  • Την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης ως εξουσιοδοτημένο κέντρο παροχής τεχνικής υποστήριξης μεγάλων κατασκευαστών διεθνώς καθώς και την παροχή εκπαίδευσης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης μεγάλων και σύνθετων έργων πληροφορικής. 

error: Content is protected !!