Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666

 Συμβόλαια Υποστήριξης Εξοπλισμού


Τα συμβόλαια υποστήριξης εξοπλισμού, περιλαμβάνουν την κάλυψη του μηχανογραφικού εξοπλισμού hardware, καλύπτοντας την παρεχόμενη υπηρεσία και τα απαραίτητα ανταλλακτικά. Η Σύμβαση Υποστήριξης προσφέρει Υψηλή προτεραιότητα και διαθεσιμότητα σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως εγκατάσταση, παραμετροποίηση, διάγνωση και αποκατάσταση, διαχείριση, συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Πλεονεκτήματα

 •     Αυξημένος χρόνος αδιάκοπτης λειτουργίας του συστήματος 
 •     Δυνατότητα Αντικατάσταση εξοπλισμού 
 •     Αυξημένη απόδοση της επένδυσης σας στην τεχνολογία της πληροφορικής 
 •     Επιτόπου τεχνική υποστήριξη 
 •     Ψηλής ποιότητας υπηρεσία και τεχνική υποστήριξη 
 •     Ευρεία γεωγραφική κάλυψη 
 •     Ευέλικτα πλαίσια υποστήριξης και χρόνοι απόκρισης 


Συμβόλαιο Υποστήριξης Φορολογικού Μηχανισμού

Εξασφαλίστε την αδιάλειπτη λειτουργία του φορολογικού σας μηχανισμού μέσω της επέκτασης εγγύησης που προσφέρει η Digimark.

Τα οφέλη που προκύπτουν είναι:

 •     Η μείωση στο ελάχιστο του χρόνου διακοπής σε μία από τις κρισιμότερες λειτουργίες της επιχείρησής σας 
 •     Η αποφυγή πιθανών κυρώσεων λόγω μη καλής λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού σας 
 •     Ποιοτική και εγγυημένη τεχνική υποστήριξη 
 •     Μείωση των δαπανών αποκατάστασης σε περίπτωση δυσλειτουργίας του μηχανισμού 


Περιγραφή υπηρεσιών που καλύπτει η επέκταση εγγύησης:


Η Digimark παρέχει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνο 210-2518666, για προβλήματα που αφορούν το φορολογικό μηχανισμό, ο οποίος καλύπτεται από την επέκταση εγγύησης. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του μηχανισμού, η επιτόπου επίσκεψη τεχνικού, το κόστος της απαιτούμενης εργασίας και ανταλλακτικών, θα βαρύνει την Digimark. Στην περίπτωση όπου, το πρόβλημα δυσλειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού δεν δύναται να διορθωθεί με την επιτόπου επίσκεψη τεχνικού, τότε ο χρόνος αποκατάστασης των βλαβών είναι αυτός που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του νόμου και είναι 24 ώρες για τις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης και 48 ώρες για την υπόλοιπη Ελλάδα, από την παραλαβή του φορολογικού μηχανισμού από την κατασκευάστρια εταιρία. Η διάρκεια επέκτασης της εγγύησης μπορεί να είναι ετήσια ή τριετής. Οι φορολογικοί μηχανισμοί που καλύπτουμε ειναι Α-sign, tax manager, tax spooler. 
error: Content is protected !!