Σχετικά με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και το Εργάνη ΙΙ :

Από την 1η Ιουλίου 2022 ξεκίνησε η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος Εργάνη ΙΙ σε τράπεζες και Σούπερ Μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζομένους.

Από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 31 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει γίνει απογραφή εργαζομένων και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με στόχο την εφαρμογή της Κάρτας Εργασίας και από αυτές.

Σχετικά με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και το Εργάνη ΙΙ :

Από την 1η Ιουλίου 2022 ξεκίνησε η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος Εργάνη ΙΙ σε τράπεζες και Σούπερ Μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζομένους.

Από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 31 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει γίνει απογραφή εργαζομένων και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις με στόχο την εφαρμογή της Κάρτας Εργασίας και από αυτές.

Τι είναι το Πρόγραμμα Εργάνη ΙΙ ?

Το ΕΡΓΑΝΗ II είναι ένα πληροφορικό σύστημα καταγραφής της πραγματικότητας στην αγορά εργασίας. Το ΕΡΓΑΝΗ II θα είναι σαν μια αξονική τομογραφία της αγοράς εργασίας αποτελώντας τη βάση για τη λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Τι είναι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας ?

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι ένα εργαλείο απόδειξης της προσέλευσης και της αποχώρησης του εργαζομένου από τη δουλειά του και αποτελεί εγγύηση για το σεβασμό του ωραρίου του.

Υποχρεώσεις για εργαζομένους και εργοδότες:

 1. Υπάρχοντες Εργαζόμενοι – Απογραφική διαδικασία για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας (01/10–30/11)
 2. Νέοι Εργαζόμενοι – Νέο έντυπο Ε3 με συμπληρωμένη την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας
 3. Ψηφιακό Ωράριο Εργαζομένων – Υποχρέωση δήλωσης Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας (Σταθερό & μεταβαλλόμενο ωράριο) για κάθε ημέρα εργασίας
 4. Μηνιαία δήλωση πάσης φύσεως αδειών και όχι μόνο κανονικές σε ετήσια βάση
 5. Δηλώσεις Υπερωριών με το υφιστάμενο έντυπο Ε8
 6. Καθημερινή διαβίβαση στοιχείων έναρξης και λήξης ωραρίου για κάθε εργαζόμενο που εργάζεται τη συγκεκριμένη ημέρα εντός της οντότητας

MY ERGANI LIVE

Η ενότητα myErgani Live, ενσωματώνει όλα τα απαραίτητα εργαλεία ελέγχου των δεδομένων της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, όπως ενδεικτικά:

 • Έλεγχος προσέλευσης εργαζόμενων με πρόγραμμα εργασίας την ημερομηνία ελέγχου
 • Έλεγχος Αποχώρησης εργαζόμενων με προσέλευση την ημερομηνία ελέγχου
 • Εντοπισμός σφαλμάτων διαβιβάσεων με δυνατότητα επαναδιαβίβασης
 • Εργασία μαζικής υποβολής σε περίπτωση αδυναμίας διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο
 • Δυνατότητα διαβίβασης (εισόδου & εξόδου) από εργοδότη για εργαζόμενο
 • Ενημέρωση εργαζομένων και εργοδοτών για εκκρεμείς ενέργειες εισόδου & εξόδου
myErgani logo

Τρόποι εισαγωγής και διαβίβασης δεδομένων

S1 myWorkplace

Η εφαρμογή myWorkplace διαθέτει ηλεκτρονικό (virtual) σύστημα καταγραφής δεδομένων προσέλευσης & αποχώρησης.

Ο εργαζόμενος από τον Η/Υ ή το smartphone του δηλώνει την προσέλευση & την αποχώρησή του και η εφαρμογή Worktime Audit διαβιβάζει αυτόματα τα δεδομένα στο ΕΡΓΑΝΗ σε πραγματικό χρόνο.

S1 myWorkplace

S1 myWorkplace

S1 myWorkplace

Η εφαρμογή myWorkplace διαθέτει ηλεκτρονικό (virtual) σύστημα καταγραφής δεδομένων προσέλευσης & αποχώρησης.

Ο εργαζόμενος από τον Η/Υ ή το smartphone του δηλώνει την προσέλευση & την αποχώρησή του και η εφαρμογή Worktime Audit διαβιβάζει αυτόματα τα δεδομένα στο ΕΡΓΑΝΗ σε πραγματικό χρόνο.

S1 Ergani QR Scanner

S1 Ergani QR Scanner

Το S1 Ergani QR Scanner είναι ένα mobile application καταγραφής δεδομένων προσέλευσης & αποχώρησης που λειτουργεί σε tablet ή smartphone.

Ο εργαζόμενος κατά την προσέλευση & την αποχώρησή του, σαρώνει την κάρτα εργασίας του και η εφαρμογή Worktime Audit διαβιβάζει αυτόματα τα δεδομένα στο ΕΡΓΑΝΗ σε πραγματικό χρόνο.

S1 Ergani QR Scanner

S1 Ergani QR Scanner

Το S1 Ergani QR Scanner είναι ένα mobile application καταγραφής δεδομένων προσέλευσης & αποχώρησης που λειτουργεί σε tablet ή smartphone.

Ο εργαζόμενος κατά την προσέλευση & την αποχώρησή του, σαρώνει την κάρτα εργασίας του και η εφαρμογή Worktime Audit διαβιβάζει αυτόματα τα δεδομένα στο ΕΡΓΑΝΗ σε πραγματικό χρόνο.

Σύστημα Ωρομέτρησης

Η λύση υποστηρίζει web Services για επικοινωνία με συστήματα ωρομέτρησης, ώστε να λαμβάνει από αυτά δεδομένα προσέλευσης & αποχώρησης.

Ο εργαζόμενος κατά την προσέλευση & την αποχώρησή του χρησιμοποιεί το σύστημα ωρομέτρησης, μέσω web services ενημερώνεται η εφαρμογή Worktime Audit και διαβιβάζει αυτόματα τα δεδομένα στο ΕΡΓΑΝΗ σε πραγματικό χρόνο.

Σύστημα Ωρομέτρησης- access control

Σύστημα Ωρομέτρησης

Σύστημα Ωρομέτρησης- access control

Η λύση υποστηρίζει web Services για επικοινωνία με συστήματα ωρομέτρησης, ώστε να λαμβάνει από αυτά δεδομένα προσέλευσης & αποχώρησης.

Ο εργαζόμενος κατά την προσέλευση & την αποχώρησή του χρησιμοποιεί το σύστημα ωρομέτρησης, μέσω web services ενημερώνεται η εφαρμογή Worktime Audit και διαβιβάζει αυτόματα τα δεδομένα στο ΕΡΓΑΝΗ σε πραγματικό χρόνο.

Επικοινωνήστε με τους πιστοποίημενους Consultants της Digimark και μάθετε περισσότερα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και το Εργάνη ΙΙ

Επικοινωνήστε με τους πιστοποίημενους Consultants της Digimark και μάθετε περισσότερα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και το Εργάνη ΙΙ