ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

Η μόνη ολοκληρωμένη λύση για την διαχείριση μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων και εγκαταστάσεων, με ενσωματωμένα υποσυστήματα Business Intelligence (BI).

Το Digi Facility Management ERP Software είναι ένα σύγχρονο, πλήρως ενσωματωμένο σύστημα λογισμικού, που αυτοματοποιεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, παρέχει διαδραστικούς πίνακες ελέγχου για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων από τους υπεύθυνους και επιτρέπει τη διαχείριση καθημερινών επιχειρηματικών διαδικασιών.

Πιο συγκεκριμένα, το Digi Facility Management ERP Software σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο συμβάσεις, συμφωνίες υπηρεσιών και πόρους, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το σύστημα σας βοηθά να διατηρείτε και να παρακολουθείτε τα κεφάλαια σας, να προβλέπετε την απόδοση τους ελαχιστοποιώντας το λειτουργικό κόστος.

erp real estate property management
softone_cloud devices

Το Facility Management Software της Digimark παρέχει:

  • Αποτελεσματική Διαχείριση των συμβολαίων με αυτοματοποιημένες διαδικασίες
  • Έγκυρη και άμεση ενημέρωση του προσωπικού για αποτελεσματικότερες αποφάσεις
  • Αυτοματοποίηση του προγραμματισμού σας για αύξηση αποδοτικότητας

Γνωρίστε το DigiEstate Property Management ERP

Features

erp real estate property management

Χαρακτηριστικa

Διαχείριση Περουσιακών Στοιχείων

Περιλαμβάνει τη διαχείριση του εξοπλισμού, του αποθέματος, την παρακολούθηση της τοποθεσίας, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα επαναλαμβανόμενα κόστη, τις εγγυήσεις, τα χρονοδιαγράμματα συντήρησης, τα αποθέματα ανταλλακτικών κ.λπ.

Διοικητική Διαχείριση

Βοηθά στην οργάνωση και την παρακολούθηση συμβάσεων πελατών, προμηθευτών και συνεργατών, στις ανανεώσεις μισθωτών και προσφέρει συγκρίσεις σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα και την απόδοση.

Διαχείριση Διαδικασιών

Βοηθά στις διαδικασίες παρακολούθησης Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης, εσωτερικών μετακομίσεων, φύλαξης, ασφαλείας, υπηρεσιών παραλαβής, αποστολής και εσωτερικής διανομής εγγράφων. Επιπλέον, οι διαδικασίες παρακολούθησης SLA πελατών, είναι ενεργές για όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες και κλάδους.

Διαχείριση Συντήρησης

Προσφέρει αυτοματοποιημένες διαδικασίες παρακολούθησης συνεργείων, εργασιών, προγραμματισμένων και μη, πχ τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υπηρεσίες καθαρισμού και Pest Control. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας επαναληπτικών επισκέψεων ανά υπάλληλο ή συνεργείο.

Feed

Η εφαρμογή προσφέρει ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για τα συνεργεία και τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Οθόνες του Συστήματος Λογισμικού

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ FACILITY MANAGEMENT

real estate clients