Νέες δυνατότητες για την επιχείρηση σας

Η λύση HRM της Digimark από την Soft1 προσφέρει όσα χρειάζεται κάθε σύγχρονη επιχείρηση για την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού εργασιακού περιβάλλοντος με σύγχρονα και ευέλικτα μοντέλα εργασίας, που αυξάνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν το κόστος διαχείρισης προσωπικού. H λύση της Digimark καλύπτει αποτελεσματικά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας ενός τμήματος HR, παρέχοντας άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε πληροφορίες που βοηθούν τη λήψη αποφάσεων.

Το HRM της Soft1 περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο στελεχών με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης προσωπικών και επαγγελματικών στοιχείων, υποστηρίζοντας παράλληλα την παρακολούθηση κάθε στοιχείου εξέλιξης των εργαζομένων. Ενσωματώνοντας εξειδικευμένη λειτουργικότητα, επιτρέπει στα τμήματα HR να εντοπίζουν κατάλληλους υποψηφίους για καίριες θέσεις εργασίας, και να αξιολογούν την απόδοση κάθε εργαζόμενου ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας, τη συνεργασία με τους συναδέλφους, τη συμπεριφορά και την κατανόηση του ρόλου του στην εταιρεία.

Η εφαρμογή HRM διασυνδέεται με την νέα πλατφόρμα της Soft1 MyWorkplace και κάνει πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των λειτουργιών της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, επιτυγχάνοντας την εξάλειψη παραδοσιακών χρονοβόρων διαδικασιών αλλά και τη βελτιστοποίηση λειτουργιών, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν αφιερώνουν τον χρόνο τους σε εργασίες που προσδίδουν αξία στην εταιρεία.

Μοναδικά οφέλη για την επιχείρησή σας

Μοναδικά οφέλη για την επιχείρησή σας

Features

  • Διαχείριση Στελεχών
  • Παρουσιολόγιο
  • Βαρδιολόγιο
  • Στοιχεία Εργαζόμενου
  • Εγκρίσεις
  • Οργανόγραμμα
  • Σεμινάρια
  • Πακέτα παροχών

Επικοινωνήστε με τους πιστοποίημενους Consultants της Digimark και μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή HRM

Επικοινωνήστε με τους πιστοποίημενους Consultants της Digimark και μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή HRM