Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666
Title Digital Marketing Specialist
Job Information

Αντικείμενο Εργασίας

 • Σχεδιασμός performance marketing ενεργειών στα on line μέσα ευθύνης (Google ads, email marketing, κλπ)
 • Παρακολούθηση, βελτιστοποίηση & reporting Digital Καμπανιών
 • Συντονισμός και οργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων και συμμετοχή σε εκθέσεις.
 • Επιμέλεια εταιρικών  Δελτίων Τύπων και newsletters.
 • Ανάλυση των αποτελεσμάτων κάθε ενέργειας και αξιολόγησή τους βάσει στόχων & στρατηγικής
 • Εφαρμογή του συμφωνημένου προϋπολογισμού δαπανών προβολής και διαφήμισης 

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

 • Εμπειρία 3 έτών σε ανάλογη θέση
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, κατεύθυνσης Marketing ή συναφούς κλάδου
 • Εμπειρία σε Campaign Management καθώς και γνώση κοινωνικών δικτύων.
 • Eμπειρία σε Link Building, Google Analytics
 • Χρήση προγραμμάτων Microsoft Office.
 • Ομαδικό πνεύμα και δυνατότητα εργασίας σε οργανωμένο περιβάλλον
 • Γνώσεις ΙCT
 • Άριστη  γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Google Analytics
 • Δημιουργικότητα και καινοτόμος σκέψη
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

 

Επιθυμητά Προσόντα: 

 • Πιστοποίηση σε Digital Marketing
 • Βασικές γνώσεις HTML / HTML5 / CSS
 • Διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Αισθητική και εμπορική αντίληψη

 

Η εταιρεία παρέχει: 

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
Apply Now