Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων – Managed Print Services (MPS)

Οι λυσεισ μας

discover--easy-printing

Easy Printing 

Δώστε στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να εκτυπώνουν από κινητά, tablet και laptops αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους. 

discover--security

Print Security

Αποκτήστε ασφάλεια στον εκτυπωτή σας. Το κλειδί είναι να επιλέξετε τι είναι κατάλληλο για εσάς κοιτάζοντας τον πλήρη κύκλο ζωής του εγγράφου – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκτύπωση.

discover--waste-control

Waste Control

Οι υπερχειλισμένοι κάδοι ανακύκλωσης δίπλα στον εκτυπωτή είναι μία απόδειξη για τα απόβλητα που πρέπει να ελέγξουμε, αλλά ας μην ξεχνάμε τη σπατάλη χρόνου και χρήματος. Το όραμα μας συνδέεται με τη προστασία του περιβάλλοντος. 

discover--3d-printing

3D Printing and Print Rooms

Η Digimark έχει λύσεις και πέρα από τις απλές εκτυπώσεις γραφείου. Οι λύσεις εκτύπωσης επεκτείνονται σε αίθουσες εκτύπωσης και τρισδιάστατα εργαστήρια εκτύπωσης Fab σε κολέγια και πανεπιστήμια. 

Print Management Software

Scanning & File Conversion

Online Payment Gateways

Mobile Printing

Print Fleet Managament Software

Print Room Management 

OCR & Document Conversion

Data Integration Services

Business Intelligence

Print-Copy-Scan

Το κόστος των εκτυπώσεων και της διαχείρισης εγγράφων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και καθημερινά οικονομικά “βάρη”, ενώ συγχρόνως συμπεριλαμβάνεται στις πιο χρονοβόρες διαδικασίες διαχείρισης των επιχειρήσεων. Το κόστος αυτό αυξάνεται ακόμα περισσότερο σε περιπτώσεις επιχειρήσεων και οργανισμών που διαθέτουν πολυπληθές προσωπικό και αρκετά υποκαταστήματα.

Η Digimark, πιστοποιημένος συνεργάτης των μεγαλύτερων κατασκευαστών, με εξειδίκευση στις λύσεις Office Printing, Filing και Scanning αποδεδειγμένα μπορεί να σας μειώσει το συνολικό κόστος εκτύπωσης έως και 30%.

Μετατρέψτε το σύνολο του εκτυπωτικού σας στόλου σε στρατηγικό πλεονέκτημα, με τις υπηρεσίες Print-Copy-Scan της Digimark και την υποστήριξή της HP.

Οι Υπηρεσίες Print-Copy-Scan δημιουργήθηκαν για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις ώστε να γίνουν πιο παραγωγικές και να διευκολύνουν με νέες λύσεις τις καθημερινές διαδικασίες διαχείρισης του εκτυπωτικού στόλου, τόσο στο κομμάτι της εκτύπωσης όσο και στην ψηφιακή αρχειοθέτηση. Η Digimark σας προσφέρει τη δυνατότητα να απαλλαγείτε από πάγια έξοδα και συμβόλαια συντήρησης, καθώς απλοποιεί τις εσωτερικές σας διαδικασίες με τις υπηρεσίες Print-Copy-Scan.

Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουμε τη συνολική διαχείριση του εκτυπωτικού στόλου της εταιρείας σας, με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν παρακολούθηση και προμήθεια αναλωσίμων, τεχνική υποστήριξη και διαχείριση για την ομαλή λειτουργία του. Παράλληλα, παρέχουμε σε μηνιαία βάση αναφορές για την πορεία και την αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

drop green gr
drop orange gr
drop pink gr
drop blue gr
the-startup-garage-non-profit-things-to-consider-for-non-profit-business-model

Τεχνολογική Καινοτομία

Η Digimark αποδίδει μεγάλη σημασία στη Διαχείριση Εγγράφων με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων (MPS) και Ψηφιακής Αρχειοθέτησης. Σας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε την παραγωγικότητα σας, μέσω των τεχνολογιών ασφαλείας, φορητής εκτύπωσης, σάρωσης εγγράφων, αρχειοθέτησης και έξυπνης ροής εργασίας. Αξιοποιήστε την καινοτομία που παρέχει η Digimark στον χώρο Print-Copy-Scan και συμβάλλετε στη μείωση του κόστους.

Banca-examinadora

Στρατηγικός Σύμβουλος

Η Digimark προσφέρει μια συμβουλευτική προσέγγιση για τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων (MPS) και Ψηφιακής Αρχειοθέτησης, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησης σας. Οι σύμβουλοι της Digimark αξιοποιώντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και λύσεων, βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία της κάθε βιομηχανίας, βοηθούν στην κάλυψη των απαιτήσεων της επιχείρησης σας. 

bigstock-glass-globe-in-hand

Υποστηρίζουμε το περιβάλλον

Στην Digimark διαπιστώσαμε ότι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που έχουν σχεδιαστεί υπολογίζοντας το περιβάλλον, δεν είναι κάτι προαιρετικό αλλά επιβεβλημένο. Για αυτό η Digimark, έχει αφοσιωθεί σε προγράμματα που μειώνουν το οικολογικό της αποτύπωμα και παράλληλα βοηθούν τους πελάτες της να μειώσουν το δικό τους.

MPS

Μείωση Κόστους
30%
Εξοικονόμηση Πόρων
40%
Εξοικονόμηση Χρόνου σε κλήσεις Τεχνικής Υποστήριξης
25%

Το MPS ή αλλιώς οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων, ήρθαν για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους να γίνουν πιο παραγωγικοί, αλλά και να διευκολύνουν τις καθημερινές διαδικασίες, προτείνοντας νέες λύσεις, και όλα αυτά φυσικά μειώνοντας το κόστος έως και 30%.

Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η εκλογίκευση των δαπανών εκτύπωσης και η εξοικονόμηση κόστους σε κάθε επιχειρησιακό περιβάλλον. Ο σημερινός τρόπος (μη) διαχείρισης των εκτυπώσεων των επιχειρήσεων οδηγεί σε αδικαιολόγητα έξοδα, που πολλές φορές υπερβαίνουν το 2% του κύκλου εργασιών μίας επιχείρησης. Η εξοικονόμηση των δαπανών με τη χρήση υπηρεσιών Managed Print Services (Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων) μπορεί να ξεπεράσει το 30%. Ειδικά σε συνθήκες κρίσης και ύφεσης, λίγες επιχειρήσεις έχουν την πολυτέλεια να μπορούν να αγνοήσουν μία τέτοια ευκαιρία.  

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση του εκτυπωτικού στόλου της εταιρείας σας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, των αναλωσίμων και της τεχνικής υποστήριξης, παρέχοντας σε μηνιαία βάση αναφορές για την πορεία και την αξιοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Τα κύρια στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός MPS συμβολαίου, είναι η διερεύνηση των σημερινών αναγκών και η καταγραφή της σημερινής παραγωγής των εκτυπωτικών εργασιών της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Η προσέγγιση της Digimark λαμβάνει υπόψιν της τους χρήστες, την τεχνολογία και τις διαδικασίες, διασφαλίζοντας έτσι μία ομαλή μετάβαση από το υπάρχον στο νέο βελτιωμένο περιβάλλον. Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη, παρέχεται η προσθήκη λογισμικών που επιτρέπουν τη δυνατότητα εύκολου προγραμματισμού και αυτοματοποίησης προκαθορισμένων ροών εργασίας, η δυνατότητα παρακολούθησης εγγραφών και η έξυπνη αντιμετώπιση προβλημάτων ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύεται η ασφάλεια των δεδομένων. Οι υπηρεσίες MPS ενσωματώνουν τη μίσθωση (embedded leasing) του παρεχόμενου εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση των πάγιων εξόδων (capital expenditure) καθώς η υπηρεσία αποτελεί λειτουργικό έξοδο (operating expenditure).

Συμβουλές Διαχείρισης
Συμβουλές Διαχείρισης
Μελέτη Εξοπλισμού
Μελέτη Εξοπλισμού
smartglasses.
Υποστήριξη – Συντήρηση

Δώστε στην επιχείρηση σας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με τη χρήση ειδικού MPS Software.

Απλοποιήστε τις σημαντικές επιχειρηματικές διαδικασίες και εργασίες με τη χρήση ισχυρών μεθόδων βελτιστοποίησης ροής εργασίας της επιχείρησή σας, με τη χρήση Ειδικού Software για την υπηρεσία MPS, που σας προσφέρει η DigimarkΤο ειδικό λογισμικό της Digimark για το MPS δίνει στην επιχείρηση σας τη δυνατότητα Διαχείρισης Εκτυπώσεων και Αποτύπωσης Εγγράφων, με Κεντρικό Έλεγχο για ολόκληρο το περιβάλλον εκτύπωσης που καλύπτεται με προοπτική της επίτευξης.

secure-print-release-blue

Secure Print Release

Κρατάει την εκτύπωση μέχρι να εγκριθεί.

mobile-print-release-blue

Mobile Print Release

Προωθήστε εργασίες μέσω κινητών τηλεφώνων.

web-print-blue

Web Print

Δυνατότητα Εκτύπωσης από οποιαδήποτε ασύρματη συσκευή.

pull-printing-blue

Pull/Find Me Printing

Εντοπισμός του πλησιέστερου εκτυπωτή από όλες τις διαθέσιμες συσκευές.

rules-and-routing-blue

Rules and Routing

Ολοκληρωμένος έλεγχος του τρόπου χρήσης των εκτυπωτών σας.

reporting-blue

Reporting

Μεγάλη ποικιλία αναφορών μέσω της διεπαφής δαχειριστή.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ MPS

Επικοινωνήστε μαζί μας και βρείτε την λύση που καλύπτει τις ανάγκες τις επιχείρησης σας!