Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666


Managed Print Services

Διαχείριση Εκτυπώσεων


Το κόστος εκτυπώσεων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά και καθημερινά οικονομικά «βάρη» των Επιχειρήσεων, ενώ το κόστος αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο σε περιπτώσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών που διαθέτουν πολλαπλά γραφεία και υποκαταστήματα. Η Digimark, πιστοποιημένος συνεργάτης της HP (Gold Certified Partner)με εξειδίκευση στις λύσεις Office Printing, αποδεδειγμένα μπορεί να σας μειώσει το συνολικό κόστος εκτύπωσης έως και 30%.

Διατηρήστε τον έλεγχο στο εκτυπωτικό σας περιβάλλον.

Μετατρέψτε το σύνολο του εκτυπωτικού σας στόλου σε στρατηγικό πλεονέκτημα, με την εξειδικευμένη υποστήριξη που παρέχουν οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων της Digimark. Οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων (MPS) δημιουργήθηκαν για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις ώστε να γίνουν πιο παραγωγικές,να διευκολύνουν με νέες λύσεις τις καθημερινές τους διαδικασίες εκτύπωσης και φυσικά να μειώσουν τα κόστη τους έως και 30%.Στο πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουμε την συνολική διαχείριση του εκτυπωτικού στόλου της εταιρίας σας, με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν το υλικό την τεχνική υποστήριξη και την γενική ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του.Παράλληλα, παρέχουμε σε μηνιαία βάση αναφορές για την πορεία και την αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η Digimark σας προσφέρει τη δυνατότητα να απαλλαγείτε από πάγια, συμβόλαια συντήρησης και αναλώσιμα, ενώ παράλληλα απλοποιείτε τις εσωτερικές σας διαδικασίες με τις υπηρεσίες Printing Management της Digimark.
Απαλλαγείτε από τους διάσπαρτους εκτυπωτές – Ενοποιήσετε τον εξοπλισμό σας δικτυακά.
Οι υπηρεσίες Printing Management της Digimark αποτελούν την ιδανική λύση για την ολοκληρωμένη διαχείριση της υποδομής εξοπλισμού γραφείου, η οποία περιλαμβάνει εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, συσκευές fax και scanners. Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν την αποτελεσματική ενοποίηση όλων των συσκευών της υπάρχουσας υποδομής καθώς και τη χρήση νέων πολυχρηστικών μηχανημάτων MFPs (με δυνατότητα εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και λήψης/αποστολής fax).
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover

Τεχνολογική Καινοτομία

Η Digimark αποδίδει μεγάλη σημασία στις εκτυπώσεις με την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτυπώσεων (MPS). Σας δίνει την δυνατότητα να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, μέσω των τεχνολογιών ασφαλείας, φορητής εκτύπωσης και έξυπνης ροής εργασίας. Αξιοποιήστε την καινοτομία που παρέχει η Digimark στον χώρο της εκτύπωσης και συμβάλλετε στη μείωση του κόστους εκτυπώσεων σήμερα.

Στρατηγικός Σύμβουλος

Η Digimark προσφέρει μια συμβουλευτική προσέγγιση για την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτυπώσεων (MPS) η οποία και είναι προσαροσμένη στις ανάγκες της επιχείρησή σας. Οι σύμβουλοι Διαχείρισης Εκτυπώσεων της Digimark αξιοποιώντας ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και λύσεων, βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία της κάθε βιομηχανίας, βοηθούν στην κάλυψη των εκτυπωτικών απαιτήσεων της επιχείρησή σας.

Υποστηρίζουμε το περιβάλλον

Στην Digimark διαπιστώσαμε ότι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που έχουν σχεδιαστεί υπολογίζοντας το περιβάλλον, δεν είναι κάτι προαιρετικό αλλα επιβεβλημένο. Γι 'αυτό η Digimark έχει αφοσιωθεί σε προγράμματα που μειώνουν το οικολογικό της αποτύπωμα και παράλληλα βοηθούν τους πελάτες της να μειώσουν το δικό τους.

 • Text Hover

MPS

To MPS ή αλλιώς οι Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων, ήρθαν για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους να γίνουν πιο παραγωγικοί, αλλά και να διευκολύνουν τις καθημερινές διαδικασίες, προτείνοντας νέες λύσεις, και όλα αυτά φυσικά μειώνοντας το κόστος έως και 50%.
Σε περιόδους οικονομικής ύφεσης είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η εκλογίκευση των δαπανών εκτύπωσης και η εξοικονόμηση κόστους σε κάθε επιχειρησιακό περιβάλλον.
Ο σημερινός τρόπος (μη) διαχείρισης των εκτυπώσεων των επιχειρήσεων οδηγεί σε αδικαιολόγητα έξοδα, που πολλές φορές υπερβαίνουν το 2% του κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης. Η εξοικονόμηση των δαπανών με τη χρήση υπηρεσιών Managed Print Services (Yπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων) μπορεί να ξεπεράσει το 30%.
Ειδικά σε συνθήκες κρίσης και ύφεσης, λίγες επιχειρήσεις έχουν την πολυτέλεια να μπορούν να αγνοήσουν μια τέτοια ευκαιρία. …

H Digimark δίπλα σας…

Αναλαμβάνουμε την συνολική ευθύνη του εκτυπωτικού στόλου της εταιρείας σας, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, των αναλωσίμων, της τεχνικής υποστήριξης και της συνολικής διαχείρισης του εκτυπωτικού στόλου, παρέχοντας σε μηνιαία βάση
αναφορές για την πορεία και την αξιοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Τα κύρια στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός MPS συμβολαίου, είναι η διερεύνηση των σημερινών αναγκών και η καταγραφή της σημερινής παραγωγής των εκτυπωτικών
εργασιών της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Η προσέγγιση της ΗΡ λαμβάνει υπόψην της τους χρήστες, την τεχνολογία και τις διαδικασίες, διασφαλίζοντας έτσι μία ομαλή μετάβαση από το υπάρχον στο νέο βελτιωμένο περιβάλλον. Ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη, παρέχεται η προσθήκη λογισμικών που επιτρέπουν τη δυνατότητα εύκολου προγραμματισμού και αυτοματοποίησης προκαθορισμένων ροών εργασίας, τη δυνατότητα παρακολούθησης εγγράφων και την έξυπνη αντιμετώπιση προβλημάτων ενώ, ταυτόχρονα, ενισχύεται η ασφάλεια των δεδομένων.
Οι υπηρεσίες MPS ενσωματώνουν τη μίσθωση (embedded leasing) του παρεχόμενου εξοπλισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση των πάγιων εξόδων (capital expenditure) καθώς η υπηρεσία αποτελεί λειτουργικό έξοδο (operating expenditure).

Download the Brochure  HERE
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Δώστε στην επιχείρησή σας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την χρήση ειδικού MPS Software.

Απλοποιήστε τις σημαντικές επιχειρηματικές διαδικασίες και εργασίες με τη χρήση ισχυρών μεθόδων βελτιστοποίησης ροής εργασίας των επιχείρησής σας και εκτυπωτικές λύσεις. Αυτό σας προσφέρει η Digimark με το Ειδικό Software για την Υπηρεσία MPS.Τα τελευταίας τεχνολογίας εργαλεία για τη διαχείριση του εκτυπωτικού στόλου της επιχείρησής σας συμβάλλουν στον αποτελεσματικό περιορισμό του φόρτου εργασίας, στη σημαντική μείωση κόστους, τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και επιτρέψει στους χρήστες να εκτυπώνουν με ασφάλεια – όπου και αν βρίσκονται όταν οι ανάγκες των επιχειρήσεων το απαιτούν.

Digimark MPS Software

H Digimark σας παρέχει το πιο χρήσιμο εργαλείο προκειμένου η Διαχείριση των Εκτυπώσεων της επιχείρησής σας να φέρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Το ειδικό λογισμικό της υπηρεσίας MPS διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον εκτυπωτικό στόλο κάθε επιχείρησης καθώς και τις εκτυπωτικές υπηρεσίες.
Το ειδικό λογισμικό της Digimark για το MPS δίνει στην επιχείρησή σας την δυνατότητα Διαχείρισης Εκτυπώσεων και Αποτύπωσης Εγγράφων, με Κεντρικό Έλεγχο για ολόκληρο το περιβάλλον εκτύπωσης που καλύπτεται με προοπτική της επίτευξη

1) Μείωση Εκτυπωτικού κόστους για την επιχείρηση.
2)Αύξηση της Ασφάλειας-Εμπιστευτικότητας των εταιρικών εγγράφων.
3)Βελτίωση της Παραγωγικότητας των υπαλλήλων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εκτυπώνουν από όπου και αν βρίσκονται,ακόμα και απομακρυσμένα.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover

*Σίγουρη Eπιλογή με Αποδείξεις

*Στοιχεία βασισμένα σε έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

Contact us

  error: Content is protected !!