Η Digimark πιστοποιήθηκε με το πρότυπο ISO 14001:2015

Αθήνα 12/10/2023

Δελτίο Τύπου

Πιστοποίηση της Digimark με το Πρότυπο ISO 14001:2015

Η Digimark ανακοινώνει την πιστοποίηση της σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 για τη περιβαλλοντική διαχείριση των δραστηριοτήτων της.

Το πρότυπο ISO 14001:2015 αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το πιο αξιόπιστο πλαίσιο για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων εταιρειών και οργανισμών.

Οι κύριοι στόχοι του συστήματος διαχείρισης ISO 14001:2015 περιλαμβάνουν την ελαχιστοποίηση του αντικτύπου στο περιβάλλον, την συμμόρφωση προς την νομοθεσία και τους κανονισμούς, την συνεχή βελτίωση της απόδοσης και τη δημιουργία μιας βιώσιμης προσέγγισης.

Η πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 14001:2015 αποτελεί μια επιβεβαίωση της σταθερής προσήλωσής της Digimark στη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική ευθύνη.

iso logo 14001

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο