Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666
[:el]PaaS – Platform as  a Service Οι υπηρεσίες  PaaS – Platform as  a Service  παρέχουν την πλατφόρμα πάνω στην οποία οι καταναλωτές της υπηρεσίας μπορούν να εφαρμόσουν τις λύσεις που τους εξυπηρετούν. Η εφαρμογή εξειδικευμένων λύσεων ΙΤ είναι το κλειδί για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι υπηρεσίες PaaS εκμηδενίζουν την πολυπλοκότητα που περιλαμβάνει η διαμόρφωση, η διαχείριση και ο έλεγχος της πλατφόρμας, επιτρέποντας τους οραγνισμούς να εστιάζουν στις επιχειρισιακές λύσεις.[:en]PaaS – Platform as  a Service PaaS ServicesPlatform as a Service  provide the platform on which consumers of the service can implement the solutions that serve them. The implementation of specialized IT solutions is the key competitive advantage. PaaS services eliminates the complexity that involves the formation, management and control of the platform, allowing them to focus on organizational and company solutions.[:]