Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666
[:el]SaaS – Software as  a Service Η ραγδαία αύξηση της αγοράς του Software as a service περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών που διατίθενται σε μεγάλο εύρος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις σήμερα υιοθετούν το SaaS ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους σε ERP, CRM, HCM, e-mail, συστήματα αυτοματοποίησης γραφείου και πολλά ακόμη.   Με την υιοθέτηση του μοντέλου SaaS , οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν πολλαπλά οφέλη, όπως: arrow-red Μηδενική αρχική επένδυση σε άδειες χρήσης, υποδομές και ασφάλεια arrow-red Σύντομη υλοποίηση arrow-red Μηδενικό κόστος για υποστήριξη / αναβάθμιση arrow-red Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες τεχνικές εργασίες (όπως δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας , διαχείριση βάσεων δεδομένων, εγκατάσταση software) arrow-red Εξασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης (Business Continuity) arrow-red Χαμηλό συνολικό κόστος κτήσης (TCO)  [:en]SaaS – Software as  a Service The rapid growth of the market for Software as a service includes a wide range of applications available in a wide range of business activities and operations. Businesses today are adopting the SaaS to serve their needs in ERP, CRM, HCM, e-mail, office automation systems and more.   With the SaaS model, businesses enjoy multiple benefits, such as: arrow-red Zero initial investment in licenses, infrastructure and security arrow-red Short implementation arrow-red Zero cost for support / upgrade arrow-red No special technical work (such as backup, database management, installation software) arrow-red Ensuring running the business (Business Continuity) arrow-red Low total cost of ownership (TCO)[:]