Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων Νοτίου Αιγαίου

ΕΣΠΑ ΝΗΣΙΑ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» για επενδύσεις που θα συνεισφέρουν στην αύξηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καθώς και των εργαζομένων και επιχειρηματιών στο περιβάλλον της έξυπνης εξειδίκευσης στην Περιφέρεια.

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο