Πιστοποίηση της Digimark με το Πρότυπο ISO 9001:2015

9001

Η Digimark ανανέωσε την πιστοποίηση της σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο κατέχει από το 2008, από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης GCERT.

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο