Γιατί να μεταφέρετε την διαχείριση του εκτυπωτικού σας στόλου στο cloud?

printing mps

Όπως το video streaming έτσι και πολλές άλλες υπηρεσίες λογισμικού, πλατφόρμες και υποδομές, η διαχείριση εκτυπώσεων (print management) είναι ένας άλλος τομέας της τεχνολογίας που βελτιώνεται από το cloud computing. Kαταργήστε τους onsite print servers και αξιοποιήστε το cloud για το περιβάλλον εκτύπωσης σας.

error: Content is protected !!
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
Μετάβαση στο περιεχόμενο