Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666
Digiblog, Νέα

Η συνεχής εστίαση στις επιχειρηματικές ανάγκες και την τεχνολογική καινοτομία, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη λύσεων λογισμικού για φορητές συσκευές. Επομένως, είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε μία λύση/πλατφόρμα για υποστήριξη, δραστηριότητες και συνεργασίες εξ αποστάσεως, με τη χρήση των Smartglasses.

keep reading

0

Digiblog, Νέα

Digimark’s solution based on smart glasses is able to share information between field service operators and support departments. It can effectively assist users with difficult tasks, having real-time data at hand, keeping a close look at the remote situation.  This increases productivity and customer satisfaction, resulting in decreased costs and increased revenue.

keep reading

0

error: Content is protected !!