Μαιάνδρου 90, Νέα Φιλαδέλφεια 210.2518666
  • Text Hover

Φιλοσοφία

Τα τέσσερα τετράγωνα στο σήμα της Digimark αντιπροσωπεύουν τη φιλοσοφία μας που ακολουθούμε πιστά από το 1987. Αυτά συμβολίζουν τέσσερις ισοδύναμες ομάδες: των πελατών, προμηθευτών, υπαλλήλων και των μετόχων, που καμία δεν υπερκαλύπτει την άλλη.
Για αυτόν τον λόγο, κανένα κομμάτι του συμβόλου δεν κυριαρχεί πάνω στα υπόλοιπα, ούτε φυσικά και στη σκέψη των ανθρώπων μας. Η επιτυχία μας είναι αποτέλεσμα της ισορροπίας που διατηρούμε στις ανάγκες αυτών των ομάδων.

Πελάτες  
Οι πελάτες μας επιθυμούν τις κατάλληλες λύσεις, που τους προμηθεύουμε όσο το δυνατό πιο αποδοτικά, οικονομικά και με σταθερούς ρυθμούς. Παρέχοντας διαρκώς αυτές τις υπηρεσίες, ανταποκρινόμαστε στις ευθύνες μας. Η επιτυχημένη παρουσία της εταιρίας μας οφείλεται στη δημιουργία μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων και επενδύουμε καθημερινά σε αυτές.
 
 Στελέχη
 Πιστεύουμε ότι για την ομαλή λειτουργία της εταιρίας μας υπεύθυνοι είναι οι άνθρωποι που την στελεχώνουν. Αναγνωρίζουμε το ότι έχουμε προσδοκίες από τα στελέχη μας και ότι αυτές πρέπει να εκπληρωθούν στο έπακρο.

Προμεηθυτές  
Οι προμηθευτές μας προσδοκούν τις μεγαλύτερες δυνατές πωλήσεις των προϊόντων τους στις αγορές που απευθύνονται. Εκπληρώνουμε αυτή μας την υποχρέωση, παρέχοντας υπηρεσίες πιο αποδοτικές από εκείνες που θα επιτύγχαναν οι ίδιοι.

Μέτοχοι
Σαν ευθύνη μας λογίζεται να βελτιώνουμε κάθε χρόνο την μερισματική πολιτική με αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της επένδυσης τους. 
error: Content is protected !!