Η μόνη ολοκληρωμένη λύση για την διαχείριση μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων και εγκαταστάσεων, με ενσωματωμένα υποσυστήματα Business Intelligence (BI).

Το Property Management ERP είναι ένα σύγχρονο, πλήρως ενσωματωμένο σύστημα λογισμικού, που αυτοματοποιεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, παρέχει διαδραστικούς πίνακες ελέγχου για τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων από τους υπεύθυνους και επιτρέπει τη διαχείριση καθημερινών επιχειρηματικών διαδικασιών.

Πιο συγκεκριμένα, το Property Management ERP σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο συμβάσεις, συμφωνίες υπηρεσιών και πόρους, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Το σύστημα σας βοηθά να διατηρείτε και να παρακολουθείτε τα κεφάλαια σας, να προβλέπετε την απόδοση τους ελαχιστοποιώντας το λειτουργικό κόστος.

User Friendly σχεδιασμός και Λειτουργικότητα

Εφαρμογές

digi-real-estate-1200x628-1

Facility Management Module

More Info
the-startup-garage-non-profit-things-to-consider-for-non-profit-business-model

Real Estate Management Module

More Info

Πρόσβαση από παντού, με οποιαδήποτε συσκευή

Το Property Management ERP αποτελεί ένα σύστημα νέας γενιάς που έχει αναπτυχθεί βασισμένο στο Soft1 με επίκεντρο τους ανθρώπους της επιχείρησής σας. Με ενσωματωμένες web και mobile εφαρμογές, προσφέρει στα στελέχη σας τη δυνατότητα να εργαστούν με ασφάλεια από οπουδήποτε, ανταποκρινόμενα καλύτερα στις ανάγκες των πελατών σας.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ SOFT1 ERP
softone_cloud devices
Επικοινωνήστε Μαζί Μας για μία Παρουσίαση

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ PROPERTY MANAGEMENT

real estate clients